Център за обществена подкрепа, гр. Созопол

  • Печат

ЦОП – Созопол е разкрит 2014 г. от Български Червен кръст Областен съвет гр.Бургас по проект „Партньори за социална промяна”, финансиран от фондация „ВЕЛУКС” фаза 2 , с доставчик БЧК – Бургас.

От 2015 год. услугата е държавно делегирана дейност и се предоставя от Община Созопол съгласно заповед РД01/14.09.2014 г. на Изпълнителния Директор на Агенцията за социално подпомагане.

Капацитет на услугата – 25 места

     Местоположение на услугата- гр.Созопол ул.“Милет“№ 6

            Услуги/дейности

                Социална услуга за семейно консултиране,подкрепа ,превенция и обучение сързани с развитието на детето

Консултиране на деца и семейства от общността, мобилна група за работа на терен по селата от общината, арт–терапия, логопедична и педагогичека подкрепа, групови тренинги по училищата от общината.

Ваимодействие с други социални услуги

ЦОП взаимодейства с ЦНСТ и ЦСРИ от община Созопол за съвместни мероприятия.

Контакти

Директор ЦОП тел. 0550/22125


DSC_0467.JPG DSC_0472.JPG

scroll back to top