Заявление за издаване на разрешително за ползване на водни обекти – публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл.46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите

  • Печат

 

Заявление

Декларация

Указания

scroll back to top