Общинско предприятие „Рибарски пристанища община Созопол”

  • Печат

Предприятието стопанисва рибарските пристанища на Созопол и Черноморец.

Дейността на пристанище Черноморец се осъществява на основание приет Правилник за работата на пристанището с Решение №243/28.04.2016г. на Общински съвет – Созопол и се изразява в:

  1. Организира и ръководи пристанищната дейност на територията на пристанището.
  2. Разполага със  172 броя лодкостоянки .
  3. Предлага  услуги за ползване на хелинг, швартоване, отшвартоване, паркинг и др. и осигурява безопасна стоянка за плавателните съдове.
  4. Към пристанището има изградена рибна борса.

Директор на пристанището – Стоян Маринов

 Тел. - 0884311603

План за управление на отпадъците рибарско пристанище Созопол


1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg

scroll back to top