Обществена поръчка с предмет:"Довеждащ водопровод до Пилотен център за събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци –Созопол"

  • Печат

 

„Довеждайте водопровода до пилотен център за задържане и обитаване на опасни битови отпадъци - Созопол по проект„ Пилотни модели за екологосъобразно замърсяване и временно съхранение на опасни битови отпадъци “на български - швейцарска програма за сигурност.“

scroll back to top