Административни услуги

  • Печат

Активни електронни административни услуги, позволяващи получаването им чрез Единния модел

Административни услуги предоставяни от отдел „ГРАО”

Административни услуги предоставяни от отдел „Общинска собственост“

Административни услуги предоставяни от дирекция „Устройство на територията, строителство, кадастър и екология”

Административни услуги предоставяни от отдел „Туризъм и ИД”

Административни услуги предоставяни от отдел „ТИД" - Транспорт и земеделие

Административни услуги предоставяни от отдел „МДТ”

Взаимодействие между административните органи при комплексно административно обслужване

Банкови сметки на Община Созопол
scroll back to top