Административни услуги

  • Печат

 

Административни услуги предоставяни от отдел „ГРАО”

Административни услуги предоставяни от отдел „Общинска собственост“

Административни услуги предоставяни от дирекция „Устройство на територията, строителство, кадастър и екология”

Административни услуги предоставяни от отдел „Туризъм и ИД”

Административни услуги предоставяни от отдел „ТИД" - Транспорт и земеделие

Административни услуги предоставяни от отдел „МДТ”

Взаимодействие между административните органи при комплексно административно обслужване 

Банкови сметки на Община Созопол
scroll back to top