Съобщение за разглеждане на оферти по поръчка "Организиране и провеждане на два работни семинара, организиране и провеждане на работно посещение за представители на целевата група от община Созопол на о.Корфу – Гърция"

  • Печат

 

       Във връзка с обявена публична покана УК 9025951 от 19.02.14, със срок на валидност 28.02.14г., с предмет „Организиране и провеждане на два работни семинара, организиране и провеждане на работно посещение за представители на целевата група от община Созопол на о.Корфу – Гърция и осигуряване на симултантен превод (гръцко- български, българо - гръцки)”по ДоговорBG051РО001-7.0.07-0187-С0001 “Без граници за добрия мениджър”, финансиран от Оперативнапрограма„Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социаленфонд на Европейския съюз, датата  за провеждане на заседание за разглеждане на постъпилите оферти е на 06 март  2014 г. от 11:00часа .

      Срок за работа на комисията е до 04 април  2014г.

scroll back to top