Съобщение за отваряне на ценови оферти по процедура: “Изработка, доставка и монтаж на стопански инвентар за обзавеждане на „Спортен център, Стадион гр. Созопол”

  • Печат

 

      На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти, подадени по обявената открита процедура с предмет:   “Изработка, доставка и монтаж на стопански инвентар   за обзавеждане  на „Спортен център, Стадион гр.Созопол” , обявена с Решение № ОП-050-00568 от 26.09.2013 г. на Кмета на Община Созопол и обявена в регистъра на АОП с обявление № 00568-2013-0024 ще се извърши на 09.12.2013г. в 14:00часа в сградата на Община Созопол, гр.Созопол, пл.”Хан Крум” № 2.

 

Тел.за справка: 0550 25773

scroll back to top