„Созопол – съхраненото културно наследство и културна идентичност през вековете”

  • Печат

 

 

Източник на финансиране

eea.grantsПрограма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“

Мярка

Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство”

Наименование на проекта

„Созопол – съхраненото културно наследство и културна идентичност през вековете”

Кратко описание

    Изпълнени са теренни археологически проучвания, консервационни, реставрационни дейности на недвижимата културна ценност за създаването на Етнографски музей. В музея чрез ревитализиране на изложбени пространства и използване на интерактивни технологии са експонирани предмети с висока културна стойност. Има две експозиции: на закрито в къщата и на открито в типичния созополски двор към къщата. При изпълнението на тези дейности е запазена автентичността на къщата и двора, т.е. са спазени изискванията на Програмата е пространство от културното наследство и развит музей на открито.

    Със запазването на автентичната среда и неповторимия си изглед към морето обекта на интервенция е по-привлекателен за местните хора и туристите. Двете музейни експозиции – на закрито и открито включват експонати от Южното Черноморие и от крайбрежна Странджа. Показан е бита на основните етнографски групи в региона. Всички експонати, дарени от местното население са подходящо експонирани и представени на посетителите. Осигурена е и достъпна среда за хора с увреждания.

Обща стойност на проекта

552 029.00 евро         или

1070440.36 лева

Период на изпълнение

12 месеца

scroll back to top