Благоустрояване на обществен парк с. Равадиново и обновяване на кът за отдих и игри за деца

  • Печат

PUDOS-1

НАЦИОНАЛНА  КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2015г.”

„ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ”

 

 

Проект: „Благоустрояване на обществен парк с. Равадиново и обновяване на кът за отдих и игри за деца”

 Целта на проекта е: Благоустрояване на обществен парк село Равадиново и обновяване на кът за отдих и игри за деца, за да се подобри съществуващата вече база в по- модеринизирана, атрактивна и безопасна детска площадка за забавление на малките и за да се създаде приятна атмосвера за по- възрастните жители на селото.

Бюджет на проекта: 9959,83лв.

Постигнати резултати:

-            Почистване на тревните площи и площадковото пространство

-            Засаждане на дървесно-храстова растителност, оформяне на цветни лехи и скални кътове;

-            Монтиране на  2 пейки и изграждане на кътове за отдих;

-            Дооборудване на съществуващата детска площадка с люлка и 2 бр. клатушки;

Монтиране на два броя екотабели

Равадиново_1.JPG Равадиново_3.JPG Равадиново_4.JPG Равадиново_5.JPG


scroll back to top