Опазване на културно-историческото наследство - обща европейска цел

  • Печат

 

logo partnership jpg

Източник на финансиране

Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Турция

Мярка

Приоритетна област 2

2.1 Опазване на околната среда, природното, историческо и културно наследство

Наименование на проекта

ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО – ОБЩА ЕВРОПЕЙСКА ЦЕЛ

Кратко описание

Общите цели на проекта са:

-засилване на сътрудничеството в областта на културното наследство;

-популяризиране на културното наследство и създаване на условия за устойчиво развитие на туризма.

В рамките на проекта се реновира експозиционна зала, изкупуват се експонати характеризиращи сватбени ритуали в региона. Партниращата организация изготвя проект за социализация и осветяване на крепостна стена в гр. Енес.

Обща стойност на проекта

 124 857.48 евро

Роля на кандидата при изпълнение на проекта

 Водеща организация е Община Созопол

Партньор е Регионален музей гр. Одрин

scroll back to top