Улица и зона за паркиране кв.53 и кв.53а по плана на гр. Созопол

  • Печат

 

Източник на финансиране

Logo-sozopol Бюджет на Община Созопол

Наименование на проекта

Улица и зона за паркиране  кв.53 и кв.53а по плана на гр. Созопол

Кратко описание

    Проектът за изпълнение на улица и зона за паркиране кв.53 и кв53а има за цел да се осигури по удобно транспортно обслужване в района.

    Улиците и прилежащите им паркинги, които са предмет на изпълнение представляват част от второстепенна улична мрежа.

      Настилката на улицата е асфалтова, а тротоарите са настелени с бетонови тротоарни плочки.

      Поради голямата денивелация между първостепенната и второстепенната улица се предвижда изграждане на подпорна стена с максимална височина 7,50м. За преодоляване на височината от  пешеходци се предвижда стълбище.

       В проекта е предвидено изграждане на енергоспестяващо улично осветление, БФ канализация и питеен водопровод със сградни отклонения, както и преместване на кабелни линии 20кв.

 

Период на изпълнение

 2014-2015г.

 

Обща стойност на проекта

 

1 537 500лв

 
 
20150527_193935.jpg 20150527_194003.jpg 20150527_194018.jpg 20150527_194109.jpg 20150527_194246.jpg  
scroll back to top