Повишаване на капацитета на пограничните общини за предоставяне на социални услуги и прилагане на политиката на ЕС в социалната сфера

  • Печат

logo partnership jpg 

Източник на финансиране

Програма за трансгранично сътрудничество България -Турция

Мярка

 

Наименование на проекта

Повишаване на капацитета на пограничните общини за предоставяне на социални услуги и прилагане на политиката на ЕС в социалната сфера

Постигнати резултати

Възстановяване на част от стара сграда на здравната служба в гр. Черноморец и адаптирането й за Център за рехабилитация и социална интеграция на деца с увреждания;  рехабилитация на част от сграда на обреден дом в Алпуллу и адаптирането му за Център за възрастни хора; Закупуване на оборудване и обзавеждане на Центъра в гр. Черноморец; Закупуване на оборудване и обзавеждане на Центъра в Алпуллу; Представена стратегията за създаването и подобряването на социалните услуги в общините Созопол и Алпуллу пред местните заинтересовани страни, с участието на специалисти; организирани обучения на място за социални работници, рехабилитатори, психолози и други специалисти по социални дейности в Созопол и Алпуллу; Официално откриване  на Дневните центрове с участието на държавни органи и длъжностни лица.

Обща стойност на проекта

320 526,24 евро

Период на изпълнение

2011-2013

 

Стратегия за развитие на социалните услуги

 

07042012041.jpg 12042012044.jpg DSC01401.jpg DSC04623.JPG DSC05033.JPG DSC05427.JPG DSC05434.JPG DSC05457.JPG DSC05462.JPG DSC07553.JPG DSC07557.JPG  

 

scroll back to top