Публичен Регистър 2021

  • Печат

 

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ , ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 2021 г.

Програма за управление иразпореждане с имоти , общинска собственост за 2020 г.

scroll back to top