Публичен Регистър 2020

  • Печат

 

Програма за управление иразпореждане с имоти , общинска собственост за 2020 г.

scroll back to top