Публичен Регистър 2014

  • Печат

 

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти общинска собственост – 2014 г.

Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2014 г.

scroll back to top