Публичен Регистър 2012

  • Печат

 

Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, за 2012 г.

Публичен регистър на разпоредителните сделки за 2012 г.

scroll back to top