СЪОБЩЕНИЕ,,

  • Печат

Уважаеми жители и гости на община Созопол,

уведомяваме Ви, че съгласно чл.7 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Созопол /приета с Решение на Общински съвет - Созопол №294, Протокол № 11/27.05.2016г./ се забранява изхвърлянето на отпадъци извън предназначените за целта съдове и места; изоставянето, нерегламентираното изхвърляне и изгаряне или друга форма на неконтролирано управление на отпадъците.

Нека да опазваме околната среда и да съхраним Созопол чист и приветлив!

scroll back to top