Проекто-устав на МИРГ

  • Печат

С проекто- устава на сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна рибарска група" може да се запознаете на следния линк:

https://www.sozopol.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=9905:2020-07-30-07-12-12&catid=242:2013-11-11-17-50-38&Itemid=179

scroll back to top