ДО ЛИЦАТА, УПРАЖНЯВАЩИ ДЕЙНОСТ В МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ:

  • Печат

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СТАРТИРАНЕТО НА РАБОТА НА ЕДИННАТА СИСТЕМА ЗА ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ /ЕСТИ/, приета с Наредба за организацията на Единна система за туристическа информация, ПМС № 23 от 09.02.2015г., Обн. ДВ. бр. 13 от 17 Февруари 2015 г., НА 14 МАРТ 2019 г. /ЧЕТВЪРТЪК/ ОТ 13:00 ЧАСА В СГРАДАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ГР. СОЗОПОЛ, УЛ. АПОЛОНИЯ №24 ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ НА ЛИЦАТА, УПРАЖНЯВАЩИ ДЕЙНОСТ В МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ.

Обучението ще се проведе от служители на Министерство на туризма и фирма „Технологика“, като обхваща всички технически аспекти за работа в ЕСТИ, към която ще бъдете длъжни да подавате данни за регистрираните туристи от 1 юни 2019 г. За целта е необходимо да осигурите присъствие на Ваш представител, който извършва регистрация и/или настаняване на туристи в обекта Ви.

Отдел „Туризъм и икономически дейности“

Община Созопол

Тел: 0550 2 57 70

scroll back to top