Важно за туристическия данък !!!

  • Печат

 

Уведомяваме всички данъчно задължени лица, които по закон са задължени да подават декларация по чл.61р,ал.5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък за реализираните през 2018 г. нощувки,че:

1.Срокът за подаване е 30.01.2019г.;

2.Подават се по един от следните начини:

-По електронен път на адрес Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. . Справките-декларации трябва да са подписани. Да се изпращат сканирани в PDF - формат, JPEG – формат (снимка), JPG – формат (снимка);

-На гише в отдел „Приходи, местни данъци, такси и услуги“ – лично или чрез упълномощено лице;

-На гише в Кметство гр. Черноморец, отдел „Приходи, местни данъци, такси и услуги“- лично, или чрез упълномощено лице – всеки вторник и сряда;

-По пощата на адрес: 8130 гр. Созопол, пл. „Хан Крум“ №2, Отдел „ПМДТУ“.

 

При липса на реализирани нощувки  декларации не се подават.


Телефони за контакт и информация: 0550/2-57-34;0550/2-57-35;0550/2-57-20

Дирекция „Туризъм, икономически дейности, местни данъци и такси“,отдел „ПМДТУ”

scroll back to top