Община Созопол обявява конкурси за следните длъжности:

  • Печат

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО” към Дирекция „Административноправно и информационно обслужване”

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „ТУРИЗЪМ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ” към Дирекция „Туризъм, икономически дейности, местни данъци и такси”

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ” към Дирекция „Устройство на територията, кадастър, инвестиционна политика, екология и управление на проекти”

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНИ ДЕЙНОСТИ” към Дирекция „Финансово-счетоводни дейности, бюджет и човешки ресурси”

scroll back to top