НачалоАдминистративни актовеЗаповеди на кмета
1 ЗАПОВЕД № 8-Z-580 / 15.06.2022 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2 ЗАПОВЕД № 8-Z-560/10.06.2022 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
3 ЗАПОВЕД № 8-Z-381/27.04.2022
4 З А П О В Е Д № 8-Z-382 от 27.04. 2022 год.
5 З А П О В Е Д № 8-Z-159/22.02.2022 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ за определяне на победител в конкурс за изработване на графична концепция за туристически бранд Созопол
6 ЗАПОВЕД № 8-Z-51/14.01.2022г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
7 ЗАПОВЕД № 8-Z-1414/29.12.2021 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
8 ЗАПОВЕД № 8-Z-1399/21.12.2021 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
9 ЗАПОВЕД № 8-Z-1138/26.10.2021г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ
10 ЗАПОВЕД № 8-Z-932/23.08.2021г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
11 З А П О В Е Д № 8-Z-891/12.08.2021г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
12 ЗАПОВЕД № 8-Z-879 от 6 август 2021
13 О Б Я В А На основание чл.80 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, и във връзка с изпълнение на Решение на Общински съвет Созопол № 390
14 ЗАПОВЕД № 8-Z-615/21.05.2021г.
15 ЗАПОВЕД № 8-Z-584/17.05.2021 г.
16 ЗАПОВЕД № 8-Z-566/ 11.05.2021г
17 З А П О В Е Д № 8-Z-509/27.04. 2021 год.
18 З А П О В Е Д № 8-Z-510 от 27.04. 2021 год.
19 З А П О В Е Д № 8-z-413 /02.04.2021 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
20 З А П О В Е Д №8-z-386/26.03.2021 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
21 ЗАПОВЕД № 8-Z-411 /2.04.2021 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
22 З А П О В Е Д № 8-Z-398/ 01.04.2021г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
23 З А П О В Е Д № 8-Z-398/ 01.04.2021г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
24 ЗАПОВЕД № 8-Z-374/24.03.2021г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
25 З А П О В Е Д № 8-z-339 / 16.03..2021 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
26 З А П О В Е Д № 8-z-318/15.03.2021 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
27 З А П О В Е Д № 8-z-313/12.03.2021 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
28 ЗАПОВЕД № 8-Z-230 / 02.03.2021 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
29 З А П О В Е Д №8-Z-218/23.02.2021 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
30 З А П О В Е Д № 8-Z-190 / 17.02.2021 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
31 З А П О В Е Д №8-Z-148/09.02.2021 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
32 З А П О В Е Д № 8-Z-76/14.01.2021 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
33 З А П О В Е Д № 8-Z-75/14.01.2021г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
34 З А П О В Е Д № 8-Z-74/14.01.2021 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
35 З А П О В Е Д № 8-Z-73/14.01.2021г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
36 З А П О В Е Д № 8-Z-72/14.01.2021г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
37 З А П О В Е Д № 8-Z-71/14.01.2021г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
38 З А П О В Е Д № 8-Z-70/14.01.2021г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
39 З А П О В Е Д № 8-Z-69/14.01.2021г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
40 З А П О В Е Д № 8-Z-68/14.01.2021г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
41 З А П О В Е Д № 8-Z-67/14.01.2021г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
42 З А П О В Е Д № 8-Z-66/14.01.2021г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
43 ЗАПОВЕД №8-Z-52/ 12.01.2021 г.
44 ЗАПОВЕД № 8-Z-51/12.01.2021
45 ЗАПОВЕД № 8-Z-1473/30.12.2020 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
46 З А П О В Е Д №8-z-1461/22.12.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
47 З А П О В Е Д №8-Z-1426/15.12.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
48 З А П О В Е Д №8-Z-1427/15.12.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
49 ЗАПОВЕД № 8-Z-1387/26.11.2020г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
50 З А П О В Е Д № 8-z-1385/25.11.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
51 ЗАПОВЕД № 8-Z-1377/24.11.2020 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
52 З А П О В Е Д №8-Z-1340/12.11.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
53 ЗАПОВЕД № 8-Z-1343/13.11.2020 г.
54 ЗАПОВЕД № 8-Z-1295/28.10.2020г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
55 З А П О В Е Д №8-Z-1202/06.10.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
56 З А П О В Е Д №8-z-1121/17.09.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
57 З А П О В Е Д №8-Z-1048/02.09.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
58 З А П О В Е Д №8-z-971/12.08.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
59 З А П О В Е Д № 8-Z-955/07.08.2020 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
60 З А П О В Е Д №8-Z-912/27.07.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ За разрешение за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план
61 ЗАПОВЕД № 8-Z-870/14.07.2020 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
62 ЗАПОВЕД № 8-Z-853/10.07.2020г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
63 З А П О В Е Д №8-Z-816/01.07.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
64 З А П О В Е Д №8-Z-815/01.07.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
65 З А П О В Е Д №8-z-801/30.06.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
66 З А П О В Е Д №8-Z-724/09.06.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
67 З А П О В Е Д № 8-z-719 / 08.06.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
68 З А П О В Е Д № 8-Z-720/08.06.2020г.
69 ЗАПОВЕД № 8-Z-677/29.05.2020г.
70 З А П О В Е Д №8-Z-671/27.05.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
71 ЗАПОВЕД № 8-Z-619/14.05.2020г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
72 З А П О В Е Д № 8-Z-618 от 14 май 2020 год.
73 Заповед № 8 - Z - 597 / 07.05.2020 за разрешаване изработване на ПУП за имот №81178.6.624 в м."Аклади"
74 ЗАПОВЕД № 8-Z-602 / 08.05.2020г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
75 З А П О В Е Д №8-Z-561/27.04.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
76 ЗАПОВЕД № 8-Z-503/13.04.2020г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
77 Пакети с хранителни продукти получават засегнатите от настоящата криза
78 ЗАПОВЕД № 8-Z-415 /26.03.2020г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
79 ЗАПОВЕД № 8-Z-403 / 22.03.2020г.
80 Тази вечер в 20:00ч. ще бият църковните камбани
81 З А П О В Е Д № 8-Z-400/21.03.2020г.
82 ЗАПОВЕД № 8-Z-391/ 19.03.2020г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
83 ЗАПОВЕД № 8-Z-388/ 18.03.2020г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
84 ЗАПОВЕД № 8-Z-381/17.03.2020г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
85 ЗАПОВЕД № 8-Z-379/16.03.2020г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
86 Заповед № 8-Z-376/16.03.2020г. на кмета на Община Созопол
87 Заповед на кмета на Община Созопол във връзка с препоръка на Националния оперативен щаб
88 Заповед на кмета на Община Созопол във връзка с препоръка на Националния оперативен щаб
89 Заповед на кмета на Община Созопол
90 З А П О В Е Д № 8-Z-259 /17.02.2020 година
91 З А П О В Е Д № 8-Z-242/07.02.2020 г. - Созопол
92 З А П О В Е Д № 8-Z-241/07.02.2020 г.- Черноморец
93 З А П О В Е Д № 8-Z-239/07.02.2020 г. - Росен
94 З А П О В Е Д № 8-Z-238/07.02.2020 г. - Равна гора
95 З А П О В Е Д № 8-Z-240/07.02.2020 г. - Равадиново
96 З А П О В Е Д № 8-Z-233/07.02.2020 г. - Присад
97 З А П О В Е Д № 8-Z-237/07.02.2020 г. - Крушевец
98 З А П О В Е Д № 8-Z-236/07.02.2020 г. - Индже войвода
99 З А П О В Е Д № 8-Z-235/07.02.2020 г. - Зидарово
100 З А П О В Е Д № 8-Z-232/07.02.2020 г. - Габър
101 З А П О В Е Д № 8-Z-234/07.02.2020 г. - Вършило
102 ЗАПОВЕД №8-Z-89/10.01.2020 относно Забраняване пашата на селскостопански животни
103 Заповед №8-Z-117/15.01.2020г. на кмета на Община Созопол за одобряване на ПУП - ПРЗ
104 З А П О В Е Д № 8-Z-1305/16.12.2019 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
105 З А П О В Е Д № 8-Z-1244/27.11.2019 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
106 Конкурс „Коледен Созопол“
107 Созопол отново в рекламен видеоклип за промоция на българския туризъм
108 Избраха Обществен съвет и в село Присад
109 Поздравление на кмета на Община Созопол Тихомир Янакиев по повод 8-ми декември
110 В Созопол коледната елха ще грейне утре
111 В Черноморец "заключиха" морето
112 С богата програма Черноморец отбеляза празника си
113 Разширяват сградата на Пожарната служба в Созопол по трансграничен проект
114 Черноморец отбелязва своя празник
115 В Присад сговорната дружина планина повдигна
116 Дядо Коледа ще раздава подаръци на децата в Созопол
117 След проверката на Ангелкова дигата на плажа вече се премахва
118 ЗАПОВЕД- спиране на процедура
119 Заповед на кмета - Атия
120 ЗАПОВЕД- почистване на агитационните материали Местните избори 2019
121 Поздравителен адрес по случай Деня на Независимостта
122 НАТО със шеста научна школа в Созопол
123 Заповед № 8-Z-794/25.07.2019 год. на Кмета на Община Созопол относно заличаване на адресни регистрации
124 ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ № 8-Z-773/18.07.2019 г.
125 Майсторски класове и конкурси съпътстват второто издание на Wine Fest Sozopol
126 Заповед- африканска чума
127 Заповед № 8-Z-595/31.05.2019 г. на Кмета на Община Созопол, относно зареждане на търговските обекти
128 Заповед № 8-Z-595/31.05.2019 г. на Кмета на Община Созопол, относно принудителното преместване на неправилно паркирани ППС
129 Заповед № 8-Z-411/23.04.2019 г. на Кмета на Община Созопол във връзка с изпълнение на обект „Ремонт на канализация по ул.“Димитър Ташев“ гр. Созопол“ на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД
130 Заповед № 8-Z-385/16.04.2019 г. на Кмета на Община Созопол за спиране на извършването на строително монтажни дейности за територията на общината, считано от 15 май 2019 г. до 1 октомври 2019 г.
131 Заповед № 8-Z-266/13.03. 2019 год. на Кмета на Община Созопол относно заличаване на адресни регистрации
132 Заповед № 8-Z-101 от 14.01.2019 г. на Кмета на Община Созопол, относно въвеждане на противоепидемични мерки срещу разпространението на грипа на територията на община Созопол
133 Заповед № 8-Z-30 от 07.01.2019 г. на Кмета на Община Созопол, относно прекратяване на категоризацията на туристически обекти
134 Заповеди на Кмета на община Созопол за определяне на цени на имотите - полски пътища и напоителни канали, попадащи в масивите за ползване на ползвателите за всички землища на територията на община Созопол
135 Заповед № 8-Z-1152/13.09. 2018 год. на Кмета на Община Созопол
136 Заповед № 8-Z-819 от 18.06.2018 г, на Кмета на Община Созопол за заличаване на адресни регистрации по настоящ адрес
137 3 бр заповеди на Кмета на Община Созопол, относно прекратяване на категоризацията на туристически обекти
138 Заповед на Кмета на община Созопол за спиране на строителството от 15.05.2018 г. до 01.10.2018 г..
139 Заповед № 8-Z-412 от 22.03.2018 г. на Кмета на Община Созопол, относно прекратяване на категоризацията на туристически обекти
140 Заповед № 8-Z-383 от 19.03.2018 г. на Кмета на Община Созопол, относно прекратяване на категоризацията на туристически обекти
141 Заповед № 8-Z-259 от 13.02.2018 г. на Кмета на Община Созопол, относно прекратяване на категоризацията на туристически обекти
142 Заповед № 8-Z-220 от 01.02.2018 г. на Кмета на Община Созопол, относно прекратяване на категоризацията на туристически обекти
143 Заповед на Кмета на Община Созопол за обявяване на грипна епидемия в учебните заведения на територията на община Созопол
144 Заповед № 8-Z-7 от 03.01.2018 г. на Кмета на Община Созопол, относно прекратяване на категоризацията на туристически обекти
145 Заповед № 8-Z-1276 от 18.10.2017 г. на Кмета на Община Созопол, относно райониране за ТБО за 2018 г.
146 Заповед № 8-Z-950 от 08.08.2017 г. на Кмета на Община Созопол, относно въвеждане на ежедневен режим на водоподаване в с. Вършило
147 Заповед № 8-Z-871 от 13.07.2017 г. на Кмета на Община Созопол, относно възлагане на права за нотариални заверки
148 Заповед № 8-Z-868 от 13.07.2017 г. на Кмета на Община Созопол, относно честването на празника на града - 17 юли
149 Заповед-скоби
150 Заповед-паяк-2017
151 Заповед № 8-Z-600 от 17.05.2017 г. на Кмета на Община Созопол
152 З А П О В Е Д-Забрана строителство-2017
153 Заповед № 8-Z-199 от 02.02.2017 г. на Кмета на Община Созопол, относно количеството дървесина, което има право да продаде ОГП Созопол
154 ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ № 8 – Z - 14
155 Заповеди на Кмета на община Созопол относно предоставяне на имоти - полски пътища, попадащи в масивите за ползване и определяна на цената
156 Заповед № 8-Z-1607 от 31.10.2016 г. на Кмета на Община Созопол, относно районите за организирано събиране и извозване на битови отпадъци за 2017 г.
157 Заповед № 8-Z-1783 от 07.12.2016 г. на Кмета на Община Созопол, относно продажбата и използването на средства за илюминация, съдържащи взривни вещества
158 ЗАПОВЕД- паяк-2016 г.
159 Заповед № 8-Z-685/10.05.2016 г. на Кмета на Община Созопол във връзка с чл. 15, ал 1 от ЗУЧК за спиране на извършването на строително монтажни дейности на територията на община Созопол
160 Заповед № 8-Z-234/10.02.2016 г. на Кмета на Община Созопол във връзка с чл. 111, ал. 5 и 6 от Закона за горите и Решение № 67 от 22.12.2015 г. на Общински съвет Созопол
161 Заповед № 8-Z-1760/18.12.2015 г. на Кмета на Община Созопол относно намалено работно време за работа с граждани на 18.12.2015 г.
162 Заповед № 8-Z-1663/01.12.2015 г. на Кмета на Община Созопол относно обслужването на граждани в сградата на Община Созопол на 12.12.2015 г.
163 Заповед № 8-Z-1583/12.11.2015 г. на Кмета на Община Созопол във връзка с обезпечаване безопасността на пешеходците, автомобилите и акостиращите лодки на територията на Общинско рибарско пристанище "Созопол" - гр. Созопол
164 Заповеди на Кмета на Община Созопол относно определяне на цени на имотите полски пътища и напоителни канали, попадащи в масивите за ползване на ползвателите
165 Заповед № 8-Z-1464 от 27.10.2015 г на ВрИД кмет на Община Созопол във връзка с опазване на обществения ред в гр.Созопол преди, по време и след провеждане на футболната среща на 27.10.2015г. с начален час 15.00 часа
166 Заповед № 8-Z-843 от 23.06.2015 г на Кмета на Община Созопол за въвеждане ан временна организация на движението по път 927 BGS 1220 /ІІ-99, Созопол-Приморско/
167 Заповед № 8-Z-677/15.06.2015 г. на Кмета на Община Созопол за определяне на пожароопасен сезон в земеделските земи
168 ЗАПОВЕД- паяк-2015
169 Заповед № 8–Z-146/27.01.2015 г. на Кмета на Община Созопол относно констатиран случай на болестта Инфлуенца-H5N1 при намерен умрял къдроглав пеликан /Pelecanus crispus/ в защитена местност Пода, община Бургас
170 ЗАПОВЕД-дърва
171 Заповед № 8–Z-1373/22.08.2014 г. на Кмета на Община Созопол
172 З А П О В Е Д № 8-Z-1208/29.07.2014 година
173 ЗАПОВЕД – син език
174 ЗАПОВЕД-17 юли
175 Заповед № 8-Z-910/31.05. 2014 г. на Кмета на Община Созопол за забрана за извършване на строителни и монтажни работи на територии от Община Созопол по време на туристическия сезон - 2014 г.
176 ЗАПОВЕД- паяк
177 ЗАПОВЕД- забрана ТА
178 З А П О В Е Д № 8-Z-749/ 13.05.2014 година
179 З А П О В Е Д № 8-Z-748./13.05.2014 година
180 З А П О В Е Д-пуп1
181 З А П О В Е Д-пуп
182 З А П О В Е Д №8-Z-763/ 15.05.2014 година
183 З А П О В Е Д-РАБОТНО МЯСТО
184 Заповед № 8-Z-1612/13.12.2013 г. на Кмета на Община Созопол, относно продажбата и използването на илюминации, съдържащи взривни вещества
185 ЗАПОВЕД- сметосъбиране
186 ЗАПОВЕД- шум
187 ЗАПОВЕД- паяк-къмпинг
188 ЗАПОВЕД-паяк
189 Заповед № 8-Z-563/16.05.2013 г. на Кмета на Община Созопол, относно отчуждаване на поземлен имот
190 ЗАПОВЕД - забрана за строителство
191 Обявление чл. 128 ал 1 от ЗУТ - заповеди за допускане изработването на проекти за ПУП
192 Обявление чл. 128 ал 1 от ЗУТ - заповеди за допускане изработването на проекти за ПУП
193 Обявление - заповед № 8-Z-1348/12.11.2012 г. за допускане изработването на проект за ПУП
194 Обявление чл 128 ал 1 от ЗУТ - заповеди за допускане изработването на проекти за ПУП
195 Обявление - заповеди за допускане изработването на проекти за ПУП
196 З А П О В Е Д № 8-Z-1198/04.1.2012г.
197 З А П О В Е Д №8-Z-767/20.06.2012 година
198 З А П О В Е Д №8-Z-772/21.06.2012 година
199 З А П О В Е Д №8-Z-769/20.06.2012 година
200 З А П О В Е Д №8-Z-770/20.06.2012 година
201 Заповед - допускане на ПУП
202 З А П О В Е Д №8-Z-518/10.05.2012 година
203 З А П О В Е Д №8-Z-613/21.05.2012 година
204 Обявление за обещетенията във връзка със заповеди 8-Z-498 и 8-Z-497 от 02.05.2012 г.
205 З А П О В Е Д №8-Z-498/02.05. 2012 година
206 З А П О В Е Д №8-Z-497/02.05. 2012 година
207 З А П О В Е Д № 8 – Z 563/15.05.2012год.
208 З А П О В Е Д №8-Z-390/05.04. 2012 година
209 З А П О В Е Д №8-Z-389/05.04.2012 година
210 ЗАПОВЕД
211 З А П О В Е Д №8-Z-392/06.04.2012 година
212 З А П О В Е Д №8-Z-374/03.04.2012 година
213 З А П О В Е Д №8-Z-385/03.04.2012 година
214 З А П О В Е Д №8-Z-386/03.04.2012 година
215 З А П О В Е Д №8-Z-384/03.04. 2012 година
216 Заповед- обществено обсъждане на проектобюджет
217 Заповед на кмета на община Созопол
218 З А П О В Е Д
219 З А П О В Е Д
220 Заповед-удължаване на срок
221 ЗАПОВЕД-паяк
222 З А П О В Е Д-забрана на строителството
223 ЗАПОВЕД

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

юни 2022
пвсчпсн
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930