НачалоАдминистративни актовеЗаповеди на кмета
1 Заповед № 8-Z-595/31.05.2019 г. на Кмета на Община Созопол, относно зареждане на търговските обекти
2 Заповед № 8-Z-595/31.05.2019 г. на Кмета на Община Созопол, относно принудителното преместване на неправилно паркирани ППС
3 Заповед № 8-Z-411/23.04.2019 г. на Кмета на Община Созопол във връзка с изпълнение на обект „Ремонт на канализация по ул.“Димитър Ташев“ гр. Созопол“ на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД
4 Заповед № 8-Z-385/16.04.2019 г. на Кмета на Община Созопол за спиране на извършването на строително монтажни дейности за територията на общината, считано от 15 май 2019 г. до 1 октомври 2019 г.
5 Заповед № 8-Z-266/13.03. 2019 год. на Кмета на Община Созопол относно заличаване на адресни регистрации
6 Заповед № 8-Z-101 от 14.01.2019 г. на Кмета на Община Созопол, относно въвеждане на противоепидемични мерки срещу разпространението на грипа на територията на община Созопол
7 Заповед № 8-Z-30 от 07.01.2019 г. на Кмета на Община Созопол, относно прекратяване на категоризацията на туристически обекти
8 Заповеди на Кмета на община Созопол за определяне на цени на имотите - полски пътища и напоителни канали, попадащи в масивите за ползване на ползвателите за всички землища на територията на община Созопол
9 Заповед № 8-Z-1152/13.09. 2018 год. на Кмета на Община Созопол
10 Заповед № 8-Z-819 от 18.06.2018 г, на Кмета на Община Созопол за заличаване на адресни регистрации по настоящ адрес
11 3 бр заповеди на Кмета на Община Созопол, относно прекратяване на категоризацията на туристически обекти
12 Заповед на Кмета на община Созопол за спиране на строителството от 15.05.2018 г. до 01.10.2018 г..
13 Заповед № 8-Z-412 от 22.03.2018 г. на Кмета на Община Созопол, относно прекратяване на категоризацията на туристически обекти
14 Заповед № 8-Z-383 от 19.03.2018 г. на Кмета на Община Созопол, относно прекратяване на категоризацията на туристически обекти
15 Заповед № 8-Z-259 от 13.02.2018 г. на Кмета на Община Созопол, относно прекратяване на категоризацията на туристически обекти
16 Заповед № 8-Z-220 от 01.02.2018 г. на Кмета на Община Созопол, относно прекратяване на категоризацията на туристически обекти
17 Заповед на Кмета на Община Созопол за обявяване на грипна епидемия в учебните заведения на територията на община Созопол
18 Заповед № 8-Z-7 от 03.01.2018 г. на Кмета на Община Созопол, относно прекратяване на категоризацията на туристически обекти
19 Заповед № 8-Z-1276 от 18.10.2017 г. на Кмета на Община Созопол, относно райониране за ТБО за 2018 г.
20 Заповед № 8-Z-950 от 08.08.2017 г. на Кмета на Община Созопол, относно въвеждане на ежедневен режим на водоподаване в с. Вършило
21 Заповед № 8-Z-871 от 13.07.2017 г. на Кмета на Община Созопол, относно възлагане на права за нотариални заверки
22 Заповед № 8-Z-868 от 13.07.2017 г. на Кмета на Община Созопол, относно честването на празника на града - 17 юли
23 Заповед-скоби
24 Заповед-паяк-2017
25 Заповед № 8-Z-600 от 17.05.2017 г. на Кмета на Община Созопол
26 З А П О В Е Д-Забрана строителство-2017
27 Заповед № 8-Z-199 от 02.02.2017 г. на Кмета на Община Созопол, относно количеството дървесина, което има право да продаде ОГП Созопол
28 ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ № 8 – Z - 14
29 Заповеди на Кмета на община Созопол относно предоставяне на имоти - полски пътища, попадащи в масивите за ползване и определяна на цената
30 Заповед № 8-Z-1607 от 31.10.2016 г. на Кмета на Община Созопол, относно районите за организирано събиране и извозване на битови отпадъци за 2017 г.
31 Заповед № 8-Z-1783 от 07.12.2016 г. на Кмета на Община Созопол, относно продажбата и използването на средства за илюминация, съдържащи взривни вещества
32 ЗАПОВЕД- паяк-2016 г.
33 Заповед № 8-Z-685/10.05.2016 г. на Кмета на Община Созопол във връзка с чл. 15, ал 1 от ЗУЧК за спиране на извършването на строително монтажни дейности на територията на община Созопол
34 Заповед № 8-Z-234/10.02.2016 г. на Кмета на Община Созопол във връзка с чл. 111, ал. 5 и 6 от Закона за горите и Решение № 67 от 22.12.2015 г. на Общински съвет Созопол
35 Заповед № 8-Z-1760/18.12.2015 г. на Кмета на Община Созопол относно намалено работно време за работа с граждани на 18.12.2015 г.
36 Заповед № 8-Z-1663/01.12.2015 г. на Кмета на Община Созопол относно обслужването на граждани в сградата на Община Созопол на 12.12.2015 г.
37 Заповед № 8-Z-1583/12.11.2015 г. на Кмета на Община Созопол във връзка с обезпечаване безопасността на пешеходците, автомобилите и акостиращите лодки на територията на Общинско рибарско пристанище "Созопол" - гр. Созопол
38 Заповеди на Кмета на Община Созопол относно определяне на цени на имотите полски пътища и напоителни канали, попадащи в масивите за ползване на ползвателите
39 Заповед № 8-Z-1464 от 27.10.2015 г на ВрИД кмет на Община Созопол във връзка с опазване на обществения ред в гр.Созопол преди, по време и след провеждане на футболната среща на 27.10.2015г. с начален час 15.00 часа
40 Заповед № 8-Z-843 от 23.06.2015 г на Кмета на Община Созопол за въвеждане ан временна организация на движението по път 927 BGS 1220 /ІІ-99, Созопол-Приморско/
41 Заповед № 8-Z-677/15.06.2015 г. на Кмета на Община Созопол за определяне на пожароопасен сезон в земеделските земи
42 ЗАПОВЕД- паяк-2015
43 Заповед № 8–Z-146/27.01.2015 г. на Кмета на Община Созопол относно констатиран случай на болестта Инфлуенца-H5N1 при намерен умрял къдроглав пеликан /Pelecanus crispus/ в защитена местност Пода, община Бургас
44 ЗАПОВЕД-дърва
45 Заповед № 8–Z-1373/22.08.2014 г. на Кмета на Община Созопол
46 З А П О В Е Д № 8-Z-1208/29.07.2014 година
47 ЗАПОВЕД – син език
48 ЗАПОВЕД-17 юли
49 Заповед № 8-Z-910/31.05. 2014 г. на Кмета на Община Созопол за забрана за извършване на строителни и монтажни работи на територии от Община Созопол по време на туристическия сезон - 2014 г.
50 ЗАПОВЕД- паяк
51 ЗАПОВЕД- забрана ТА
52 З А П О В Е Д № 8-Z-749/ 13.05.2014 година
53 З А П О В Е Д № 8-Z-748./13.05.2014 година
54 З А П О В Е Д-пуп1
55 З А П О В Е Д-пуп
56 З А П О В Е Д №8-Z-763/ 15.05.2014 година
57 З А П О В Е Д-РАБОТНО МЯСТО
58 Заповед № 8-Z-1612/13.12.2013 г. на Кмета на Община Созопол, относно продажбата и използването на илюминации, съдържащи взривни вещества
59 ЗАПОВЕД- сметосъбиране
60 ЗАПОВЕД- шум
61 ЗАПОВЕД- паяк-къмпинг
62 ЗАПОВЕД-паяк
63 Заповед № 8-Z-563/16.05.2013 г. на Кмета на Община Созопол, относно отчуждаване на поземлен имот
64 ЗАПОВЕД - забрана за строителство
65 Обявление чл. 128 ал 1 от ЗУТ - заповеди за допускане изработването на проекти за ПУП
66 Обявление чл. 128 ал 1 от ЗУТ - заповеди за допускане изработването на проекти за ПУП
67 Обявление - заповед № 8-Z-1348/12.11.2012 г. за допускане изработването на проект за ПУП
68 Обявление чл 128 ал 1 от ЗУТ - заповеди за допускане изработването на проекти за ПУП
69 Обявление - заповеди за допускане изработването на проекти за ПУП
70 З А П О В Е Д № 8-Z-1198/04.1.2012г.
71 З А П О В Е Д №8-Z-767/20.06.2012 година
72 З А П О В Е Д №8-Z-772/21.06.2012 година
73 З А П О В Е Д №8-Z-769/20.06.2012 година
74 З А П О В Е Д №8-Z-770/20.06.2012 година
75 Заповед - допускане на ПУП
76 З А П О В Е Д №8-Z-518/10.05.2012 година
77 З А П О В Е Д №8-Z-613/21.05.2012 година
78 Обявление за обещетенията във връзка със заповеди 8-Z-498 и 8-Z-497 от 02.05.2012 г.
79 З А П О В Е Д №8-Z-498/02.05. 2012 година
80 З А П О В Е Д №8-Z-497/02.05. 2012 година
81 З А П О В Е Д № 8 – Z 563/15.05.2012год.
82 З А П О В Е Д №8-Z-390/05.04. 2012 година
83 З А П О В Е Д №8-Z-389/05.04.2012 година
84 ЗАПОВЕД
85 З А П О В Е Д №8-Z-392/06.04.2012 година
86 З А П О В Е Д №8-Z-374/03.04.2012 година
87 З А П О В Е Д №8-Z-385/03.04.2012 година
88 З А П О В Е Д №8-Z-386/03.04.2012 година
89 З А П О В Е Д №8-Z-384/03.04. 2012 година
90 Заповед- обществено обсъждане на проектобюджет
91 Заповед на кмета на община Созопол
92 З А П О В Е Д
93 З А П О В Е Д
94 Заповед-удължаване на срок
95 ЗАПОВЕД-паяк
96 З А П О В Е Д-забрана на строителството
97 ЗАПОВЕД

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

юни 2019
пвсчпсн
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930