НачалоАдминистративни актовеЗаповеди на кмета
1 ЗАПОВЕД № 8-Z-51/14.01.2022г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2 ЗАПОВЕД № 8-Z-1414/29.12.2021 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
3 ЗАПОВЕД № 8-Z-1399/21.12.2021 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
4 ЗАПОВЕД № 8-Z-1138/26.10.2021г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ
5 ЗАПОВЕД № 8-Z-932/23.08.2021г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
6 З А П О В Е Д № 8-Z-891/12.08.2021г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
7 ЗАПОВЕД № 8-Z-879 от 6 август 2021
8 О Б Я В А На основание чл.80 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, и във връзка с изпълнение на Решение на Общински съвет Созопол № 390
9 ЗАПОВЕД № 8-Z-615/21.05.2021г.
10 ЗАПОВЕД № 8-Z-584/17.05.2021 г.
11 ЗАПОВЕД № 8-Z-566/ 11.05.2021г
12 З А П О В Е Д № 8-Z-509/27.04. 2021 год.
13 З А П О В Е Д № 8-Z-510 от 27.04. 2021 год.
14 З А П О В Е Д № 8-z-413 /02.04.2021 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
15 З А П О В Е Д №8-z-386/26.03.2021 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
16 ЗАПОВЕД № 8-Z-411 /2.04.2021 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
17 З А П О В Е Д № 8-Z-398/ 01.04.2021г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
18 З А П О В Е Д № 8-Z-398/ 01.04.2021г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
19 ЗАПОВЕД № 8-Z-374/24.03.2021г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
20 З А П О В Е Д № 8-z-339 / 16.03..2021 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
21 З А П О В Е Д № 8-z-318/15.03.2021 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
22 З А П О В Е Д № 8-z-313/12.03.2021 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
23 ЗАПОВЕД № 8-Z-230 / 02.03.2021 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
24 З А П О В Е Д №8-Z-218/23.02.2021 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
25 З А П О В Е Д № 8-Z-190 / 17.02.2021 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
26 З А П О В Е Д №8-Z-148/09.02.2021 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
27 З А П О В Е Д № 8-Z-76/14.01.2021 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
28 З А П О В Е Д № 8-Z-75/14.01.2021г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
29 З А П О В Е Д № 8-Z-74/14.01.2021 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
30 З А П О В Е Д № 8-Z-73/14.01.2021г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
31 З А П О В Е Д № 8-Z-72/14.01.2021г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
32 З А П О В Е Д № 8-Z-71/14.01.2021г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
33 З А П О В Е Д № 8-Z-70/14.01.2021г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
34 З А П О В Е Д № 8-Z-69/14.01.2021г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
35 З А П О В Е Д № 8-Z-68/14.01.2021г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
36 З А П О В Е Д № 8-Z-67/14.01.2021г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
37 З А П О В Е Д № 8-Z-66/14.01.2021г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
38 ЗАПОВЕД №8-Z-52/ 12.01.2021 г.
39 ЗАПОВЕД № 8-Z-51/12.01.2021
40 ЗАПОВЕД № 8-Z-1473/30.12.2020 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
41 З А П О В Е Д №8-z-1461/22.12.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
42 З А П О В Е Д №8-Z-1426/15.12.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
43 З А П О В Е Д №8-Z-1427/15.12.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
44 ЗАПОВЕД № 8-Z-1387/26.11.2020г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
45 З А П О В Е Д № 8-z-1385/25.11.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
46 ЗАПОВЕД № 8-Z-1377/24.11.2020 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
47 З А П О В Е Д №8-Z-1340/12.11.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
48 ЗАПОВЕД № 8-Z-1343/13.11.2020 г.
49 ЗАПОВЕД № 8-Z-1295/28.10.2020г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
50 З А П О В Е Д №8-Z-1202/06.10.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
51 З А П О В Е Д №8-z-1121/17.09.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
52 З А П О В Е Д №8-Z-1048/02.09.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
53 З А П О В Е Д №8-z-971/12.08.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
54 З А П О В Е Д № 8-Z-955/07.08.2020 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
55 З А П О В Е Д №8-Z-912/27.07.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ За разрешение за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план
56 ЗАПОВЕД № 8-Z-870/14.07.2020 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
57 ЗАПОВЕД № 8-Z-853/10.07.2020г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
58 З А П О В Е Д №8-Z-816/01.07.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
59 З А П О В Е Д №8-Z-815/01.07.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
60 З А П О В Е Д №8-z-801/30.06.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
61 З А П О В Е Д №8-Z-724/09.06.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
62 З А П О В Е Д № 8-z-719 / 08.06.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
63 З А П О В Е Д № 8-Z-720/08.06.2020г.
64 ЗАПОВЕД № 8-Z-677/29.05.2020г.
65 З А П О В Е Д №8-Z-671/27.05.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
66 ЗАПОВЕД № 8-Z-619/14.05.2020г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
67 З А П О В Е Д № 8-Z-618 от 14 май 2020 год.
68 Заповед № 8 - Z - 597 / 07.05.2020 за разрешаване изработване на ПУП за имот №81178.6.624 в м."Аклади"
69 ЗАПОВЕД № 8-Z-602 / 08.05.2020г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
70 З А П О В Е Д №8-Z-561/27.04.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
71 ЗАПОВЕД № 8-Z-503/13.04.2020г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
72 Пакети с хранителни продукти получават засегнатите от настоящата криза
73 ЗАПОВЕД № 8-Z-415 /26.03.2020г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
74 ЗАПОВЕД № 8-Z-403 / 22.03.2020г.
75 Тази вечер в 20:00ч. ще бият църковните камбани
76 З А П О В Е Д № 8-Z-400/21.03.2020г.
77 ЗАПОВЕД № 8-Z-391/ 19.03.2020г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
78 ЗАПОВЕД № 8-Z-388/ 18.03.2020г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
79 ЗАПОВЕД № 8-Z-381/17.03.2020г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
80 ЗАПОВЕД № 8-Z-379/16.03.2020г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
81 Заповед № 8-Z-376/16.03.2020г. на кмета на Община Созопол
82 Заповед на кмета на Община Созопол във връзка с препоръка на Националния оперативен щаб
83 Заповед на кмета на Община Созопол във връзка с препоръка на Националния оперативен щаб
84 Заповед на кмета на Община Созопол
85 З А П О В Е Д № 8-Z-259 /17.02.2020 година
86 З А П О В Е Д № 8-Z-242/07.02.2020 г. - Созопол
87 З А П О В Е Д № 8-Z-241/07.02.2020 г.- Черноморец
88 З А П О В Е Д № 8-Z-239/07.02.2020 г. - Росен
89 З А П О В Е Д № 8-Z-238/07.02.2020 г. - Равна гора
90 З А П О В Е Д № 8-Z-240/07.02.2020 г. - Равадиново
91 З А П О В Е Д № 8-Z-233/07.02.2020 г. - Присад
92 З А П О В Е Д № 8-Z-237/07.02.2020 г. - Крушевец
93 З А П О В Е Д № 8-Z-236/07.02.2020 г. - Индже войвода
94 З А П О В Е Д № 8-Z-235/07.02.2020 г. - Зидарово
95 З А П О В Е Д № 8-Z-232/07.02.2020 г. - Габър
96 З А П О В Е Д № 8-Z-234/07.02.2020 г. - Вършило
97 ЗАПОВЕД №8-Z-89/10.01.2020 относно Забраняване пашата на селскостопански животни
98 Заповед №8-Z-117/15.01.2020г. на кмета на Община Созопол за одобряване на ПУП - ПРЗ
99 З А П О В Е Д № 8-Z-1305/16.12.2019 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
100 З А П О В Е Д № 8-Z-1244/27.11.2019 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
101 Конкурс „Коледен Созопол“
102 Созопол отново в рекламен видеоклип за промоция на българския туризъм
103 Избраха Обществен съвет и в село Присад
104 Поздравление на кмета на Община Созопол Тихомир Янакиев по повод 8-ми декември
105 В Созопол коледната елха ще грейне утре
106 В Черноморец "заключиха" морето
107 С богата програма Черноморец отбеляза празника си
108 Разширяват сградата на Пожарната служба в Созопол по трансграничен проект
109 Черноморец отбелязва своя празник
110 В Присад сговорната дружина планина повдигна
111 Дядо Коледа ще раздава подаръци на децата в Созопол
112 След проверката на Ангелкова дигата на плажа вече се премахва
113 ЗАПОВЕД- спиране на процедура
114 Заповед на кмета - Атия
115 ЗАПОВЕД- почистване на агитационните материали Местните избори 2019
116 Поздравителен адрес по случай Деня на Независимостта
117 НАТО със шеста научна школа в Созопол
118 Заповед № 8-Z-794/25.07.2019 год. на Кмета на Община Созопол относно заличаване на адресни регистрации
119 ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ № 8-Z-773/18.07.2019 г.
120 Майсторски класове и конкурси съпътстват второто издание на Wine Fest Sozopol
121 Заповед- африканска чума
122 Заповед № 8-Z-595/31.05.2019 г. на Кмета на Община Созопол, относно зареждане на търговските обекти
123 Заповед № 8-Z-595/31.05.2019 г. на Кмета на Община Созопол, относно принудителното преместване на неправилно паркирани ППС
124 Заповед № 8-Z-411/23.04.2019 г. на Кмета на Община Созопол във връзка с изпълнение на обект „Ремонт на канализация по ул.“Димитър Ташев“ гр. Созопол“ на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД
125 Заповед № 8-Z-385/16.04.2019 г. на Кмета на Община Созопол за спиране на извършването на строително монтажни дейности за територията на общината, считано от 15 май 2019 г. до 1 октомври 2019 г.
126 Заповед № 8-Z-266/13.03. 2019 год. на Кмета на Община Созопол относно заличаване на адресни регистрации
127 Заповед № 8-Z-101 от 14.01.2019 г. на Кмета на Община Созопол, относно въвеждане на противоепидемични мерки срещу разпространението на грипа на територията на община Созопол
128 Заповед № 8-Z-30 от 07.01.2019 г. на Кмета на Община Созопол, относно прекратяване на категоризацията на туристически обекти
129 Заповеди на Кмета на община Созопол за определяне на цени на имотите - полски пътища и напоителни канали, попадащи в масивите за ползване на ползвателите за всички землища на територията на община Созопол
130 Заповед № 8-Z-1152/13.09. 2018 год. на Кмета на Община Созопол
131 Заповед № 8-Z-819 от 18.06.2018 г, на Кмета на Община Созопол за заличаване на адресни регистрации по настоящ адрес
132 3 бр заповеди на Кмета на Община Созопол, относно прекратяване на категоризацията на туристически обекти
133 Заповед на Кмета на община Созопол за спиране на строителството от 15.05.2018 г. до 01.10.2018 г..
134 Заповед № 8-Z-412 от 22.03.2018 г. на Кмета на Община Созопол, относно прекратяване на категоризацията на туристически обекти
135 Заповед № 8-Z-383 от 19.03.2018 г. на Кмета на Община Созопол, относно прекратяване на категоризацията на туристически обекти
136 Заповед № 8-Z-259 от 13.02.2018 г. на Кмета на Община Созопол, относно прекратяване на категоризацията на туристически обекти
137 Заповед № 8-Z-220 от 01.02.2018 г. на Кмета на Община Созопол, относно прекратяване на категоризацията на туристически обекти
138 Заповед на Кмета на Община Созопол за обявяване на грипна епидемия в учебните заведения на територията на община Созопол
139 Заповед № 8-Z-7 от 03.01.2018 г. на Кмета на Община Созопол, относно прекратяване на категоризацията на туристически обекти
140 Заповед № 8-Z-1276 от 18.10.2017 г. на Кмета на Община Созопол, относно райониране за ТБО за 2018 г.
141 Заповед № 8-Z-950 от 08.08.2017 г. на Кмета на Община Созопол, относно въвеждане на ежедневен режим на водоподаване в с. Вършило
142 Заповед № 8-Z-871 от 13.07.2017 г. на Кмета на Община Созопол, относно възлагане на права за нотариални заверки
143 Заповед № 8-Z-868 от 13.07.2017 г. на Кмета на Община Созопол, относно честването на празника на града - 17 юли
144 Заповед-скоби
145 Заповед-паяк-2017
146 Заповед № 8-Z-600 от 17.05.2017 г. на Кмета на Община Созопол
147 З А П О В Е Д-Забрана строителство-2017
148 Заповед № 8-Z-199 от 02.02.2017 г. на Кмета на Община Созопол, относно количеството дървесина, което има право да продаде ОГП Созопол
149 ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ № 8 – Z - 14
150 Заповеди на Кмета на община Созопол относно предоставяне на имоти - полски пътища, попадащи в масивите за ползване и определяна на цената
151 Заповед № 8-Z-1607 от 31.10.2016 г. на Кмета на Община Созопол, относно районите за организирано събиране и извозване на битови отпадъци за 2017 г.
152 Заповед № 8-Z-1783 от 07.12.2016 г. на Кмета на Община Созопол, относно продажбата и използването на средства за илюминация, съдържащи взривни вещества
153 ЗАПОВЕД- паяк-2016 г.
154 Заповед № 8-Z-685/10.05.2016 г. на Кмета на Община Созопол във връзка с чл. 15, ал 1 от ЗУЧК за спиране на извършването на строително монтажни дейности на територията на община Созопол
155 Заповед № 8-Z-234/10.02.2016 г. на Кмета на Община Созопол във връзка с чл. 111, ал. 5 и 6 от Закона за горите и Решение № 67 от 22.12.2015 г. на Общински съвет Созопол
156 Заповед № 8-Z-1760/18.12.2015 г. на Кмета на Община Созопол относно намалено работно време за работа с граждани на 18.12.2015 г.
157 Заповед № 8-Z-1663/01.12.2015 г. на Кмета на Община Созопол относно обслужването на граждани в сградата на Община Созопол на 12.12.2015 г.
158 Заповед № 8-Z-1583/12.11.2015 г. на Кмета на Община Созопол във връзка с обезпечаване безопасността на пешеходците, автомобилите и акостиращите лодки на територията на Общинско рибарско пристанище "Созопол" - гр. Созопол
159 Заповеди на Кмета на Община Созопол относно определяне на цени на имотите полски пътища и напоителни канали, попадащи в масивите за ползване на ползвателите
160 Заповед № 8-Z-1464 от 27.10.2015 г на ВрИД кмет на Община Созопол във връзка с опазване на обществения ред в гр.Созопол преди, по време и след провеждане на футболната среща на 27.10.2015г. с начален час 15.00 часа
161 Заповед № 8-Z-843 от 23.06.2015 г на Кмета на Община Созопол за въвеждане ан временна организация на движението по път 927 BGS 1220 /ІІ-99, Созопол-Приморско/
162 Заповед № 8-Z-677/15.06.2015 г. на Кмета на Община Созопол за определяне на пожароопасен сезон в земеделските земи
163 ЗАПОВЕД- паяк-2015
164 Заповед № 8–Z-146/27.01.2015 г. на Кмета на Община Созопол относно констатиран случай на болестта Инфлуенца-H5N1 при намерен умрял къдроглав пеликан /Pelecanus crispus/ в защитена местност Пода, община Бургас
165 ЗАПОВЕД-дърва
166 Заповед № 8–Z-1373/22.08.2014 г. на Кмета на Община Созопол
167 З А П О В Е Д № 8-Z-1208/29.07.2014 година
168 ЗАПОВЕД – син език
169 ЗАПОВЕД-17 юли
170 Заповед № 8-Z-910/31.05. 2014 г. на Кмета на Община Созопол за забрана за извършване на строителни и монтажни работи на територии от Община Созопол по време на туристическия сезон - 2014 г.
171 ЗАПОВЕД- паяк
172 ЗАПОВЕД- забрана ТА
173 З А П О В Е Д № 8-Z-749/ 13.05.2014 година
174 З А П О В Е Д № 8-Z-748./13.05.2014 година
175 З А П О В Е Д-пуп1
176 З А П О В Е Д-пуп
177 З А П О В Е Д №8-Z-763/ 15.05.2014 година
178 З А П О В Е Д-РАБОТНО МЯСТО
179 Заповед № 8-Z-1612/13.12.2013 г. на Кмета на Община Созопол, относно продажбата и използването на илюминации, съдържащи взривни вещества
180 ЗАПОВЕД- сметосъбиране
181 ЗАПОВЕД- шум
182 ЗАПОВЕД- паяк-къмпинг
183 ЗАПОВЕД-паяк
184 Заповед № 8-Z-563/16.05.2013 г. на Кмета на Община Созопол, относно отчуждаване на поземлен имот
185 ЗАПОВЕД - забрана за строителство
186 Обявление чл. 128 ал 1 от ЗУТ - заповеди за допускане изработването на проекти за ПУП
187 Обявление чл. 128 ал 1 от ЗУТ - заповеди за допускане изработването на проекти за ПУП
188 Обявление - заповед № 8-Z-1348/12.11.2012 г. за допускане изработването на проект за ПУП
189 Обявление чл 128 ал 1 от ЗУТ - заповеди за допускане изработването на проекти за ПУП
190 Обявление - заповеди за допускане изработването на проекти за ПУП
191 З А П О В Е Д № 8-Z-1198/04.1.2012г.
192 З А П О В Е Д №8-Z-767/20.06.2012 година
193 З А П О В Е Д №8-Z-772/21.06.2012 година
194 З А П О В Е Д №8-Z-769/20.06.2012 година
195 З А П О В Е Д №8-Z-770/20.06.2012 година
196 Заповед - допускане на ПУП
197 З А П О В Е Д №8-Z-518/10.05.2012 година
198 З А П О В Е Д №8-Z-613/21.05.2012 година
199 Обявление за обещетенията във връзка със заповеди 8-Z-498 и 8-Z-497 от 02.05.2012 г.
200 З А П О В Е Д №8-Z-498/02.05. 2012 година
201 З А П О В Е Д №8-Z-497/02.05. 2012 година
202 З А П О В Е Д № 8 – Z 563/15.05.2012год.
203 З А П О В Е Д №8-Z-390/05.04. 2012 година
204 З А П О В Е Д №8-Z-389/05.04.2012 година
205 ЗАПОВЕД
206 З А П О В Е Д №8-Z-392/06.04.2012 година
207 З А П О В Е Д №8-Z-374/03.04.2012 година
208 З А П О В Е Д №8-Z-385/03.04.2012 година
209 З А П О В Е Д №8-Z-386/03.04.2012 година
210 З А П О В Е Д №8-Z-384/03.04. 2012 година
211 Заповед- обществено обсъждане на проектобюджет
212 Заповед на кмета на община Созопол
213 З А П О В Е Д
214 З А П О В Е Д
215 Заповед-удължаване на срок
216 ЗАПОВЕД-паяк
217 З А П О В Е Д-забрана на строителството
218 ЗАПОВЕД

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

януари 2022
пвсчпсн
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31