НачалоОбяви и съобщенияОбяви
91 СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ, ОТНОСНО ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГ ОТ ФОНД ФЛАГ ПО РЕДА НА ЗОД
92 Конкурс за длъжността Директор на Целодневна детска градина „Детелина„ - с.Росен
93 Открит конкурс с предмет: възлагане на дейността „Извършване на маркиране, сортиментиране и изготвяне на документи съгласно НАРЕДБА № 8 ОТ 5 АВГУСТ 2011 Г. ЗА СЕЧИТЕ В ГОРИТЕ в горски територии, собственост на Община Созопол“
94 Стартира процедура за кандидатстване, подбор и наемане на медицински специалисти и осигуряване на достъп до здравни услуги на потребители на услугата „личен асистент“
95 Годишен доклад за дейността на Център за обществена подкрепа - град Созопол през 2015 година
96 Уведомление до наемателите на общински жилищни имоти
97 Във връзка с подготовката на проектно предложение по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” Община Созопол стартира процедура за избор на партньор
98 Решение № 814/16.10.2015 г. на Министерски съвет за търсене и проучване на нефт и природен газ в "Блок 1-14 Силистар"
99 Съобщение
100 Oткриване на oбект: „Строителство на ВиК мрежа и КПС в землището на Черноморец” в рамките на проект "Интегриран проект за водния цикъл на Созопол - I етап"
101 Съобщения на Службата по геодезия, картография и кадастър - Бургас
102 Покана
103 Заповед № 8-Z-1350/30.09.2015 г. на Кмета на Община Созопол
104 Асоциация „Жени без остеопороза” и Община Созопол
105 Обявление за откриване на процедура по принудително отчуждаване на недвижими имоти в с. Равадиново
106 Покана
107 Заповед № 8-Z-1253/12.09.2015 г. на Кмета на Община Созопол
108 Общинска избирателна комисия - Созопол
109 Заповеди № 47/07.09.2015 г. и № 48/07.09.2015 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
110 Протоколи за разпределяне имоти с начин на трайно ползване „пасища“
111 Две обявления за откриване на процедура по принудително отчуждаване на недвижими имоти в с. Равадиново
112 Открит конкурс с предмет: "Извършване на сеч, извоз и рампиране на дървесина на временен склад от горски територии, собственост на Община Созопол" - Обект № 1507
113 Открит конкурс с предмет: "Извършване на сеч, извоз и рампиране на дървесина на временен склад от горски територии, собственост на Община Созопол" - Обект № 1506
114 Заповед № 42/17.08.2015 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
115 Съобщение на Община Созопол
116 Открит конкурс с предмет: възлагане на дейността „Извършване на сеч, извоз и рампиране на дървесина на временен склад от горски територии, собственост на Община Созопол“
117 Междинна пресконференция за представяне напредъка на „Интегриран проект за водния цикъл на Созопол – I етап”
118 О Б Я В А-имот-2
119 О Б Я В А-имот
120 Конкурс за длъжността: Главен вътрешен одитор

Страница 4 от 16

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

attОбщина Созопол уведомява, че от 01.08.2018 г. има нови банкови сметки. Обслужваща банка е Централна кооперативна банка. Сметките са публикувани тук.

tr.han

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

декември 2018
пвсчпсн
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31