НачалоОбяви и съобщенияОбяви
61 Заповед № РД-11-248/24.07.2017г. на Министерство на земеделието, храните и горите - Областна дирекция "Земеделие" - гр. Бургас
62 Oткриване на процедура по издаване на разрешително за водовземане и ползване на воден обект – язовир,представляващ имот № 000121 по КВС в землище на с.Равна гора, община Созопол
63 Покана за общо събрание на СНЦ -Местна инициативна група „Приморско-Созопол“
64 Културни събития лято 2017 година
65 Проект за отмяна на Наредба за платено паркиране на моторни превозни средства /МПС/ на територията на град Созопол
66 Обявление на основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ
67 Заповед № 22/23.05.2017 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
68 Съобщение за одобрените места за паркиране
69 Напредък по проект „Съпричастност” по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОP001-2.002-0256-С01, финансиран от Европейския социален фонд чрез ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020” - май 2017
70 Покана за Обществено обсъждане
71 Протокол за разпределение на пасища - 2017 г.
72 Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА относно проект за приемане на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
73 Заповед № 13/21.04.2017 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
74 Заповед № 12/21.04.2017 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
75 Напредък по проект „Съпричастност” по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОP001-2.002-0256-С01, финансиран от Европейския социален фонд чрез ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020” - април 2017
76 Научен архив при БАН
77 Заповед № 10/03.04.2017 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
78 Процедури по принудително отчуждаване на недвижими имоти
79 На вниманието на гражданите и фирмите упражняващи таксиметрова дейност на територията на Община Созопол
80 Напредък по проект „Съпричастност” по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОP001-2.002-0256-С01, финансиран от Европейския социален фонд чрез ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020” - март 2017
81 Заповед № 5/20.01.2017 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
82 Заповед № 3/13.01.2017 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
83 Конкурс за длъжността Директор на ДГ „Делфинче” гр.Черноморец, община Созопол
84 9, 10 и 11 януари 2017 г. ще са неучебни за всички училища на територията на община Созопол
85 5 и 6 януари 2017 г. ще са неучебни за всички училища на територията на община Созопол
86 Заповед № 32/27.12.2016 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
87 Напредък по проект „Съпричастност” по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОP001-2.002-0256-С01, финансиран от ЕСФ чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
88 Съобщение за провеждане на консултации по Екологична оценка на Подробен устройствен план/ПУП/-план за регулация и застрояване/ПРЗ/ и ПУП-парцеларен план/ПП/ за ПИ 67800.501.474, 67800.501.481, 67800.501.539 по КК на гр. Созопол
89 Фестивал "Созополска дъга" - 2016
90 Заповеди на Кмета на Община Созопол за отчуждаване на части от поземлени имоти в землището на с. Равадиново, общ. Созопол

Страница 3 от 16

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

август 2019
пвсчпсн
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031