НачалоОбяви и съобщенияОбяви
121 Процедура по принудително отчуждаване на недвижими имоти
122 Обява за прием на документи на кандидати за ползване на почасови услуги в общността и в домашна среда
123 Покана за информационна среща за изготвяне на Стратегия на МИРГ „Приморско-Созопол-Царево“, по процедура за БФП BG14MFOP001-4.001 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“ на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020
124 Напредък по проект „Съпричастност” по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОP001-2.002-0256-С01, финансиран от Европейския социален фонд чрез ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”
125 Заповед № РД-11-248/24.07.2017г. на Министерство на земеделието, храните и горите - Областна дирекция "Земеделие" - гр. Бургас
126 Oткриване на процедура по издаване на разрешително за водовземане и ползване на воден обект – язовир,представляващ имот № 000121 по КВС в землище на с.Равна гора, община Созопол
127 Покана за общо събрание на СНЦ -Местна инициативна група „Приморско-Созопол“
128 Културни събития лято 2017 година
129 Проект за отмяна на Наредба за платено паркиране на моторни превозни средства /МПС/ на територията на град Созопол
130 Обявление на основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ
131 Заповед № 22/23.05.2017 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
132 Съобщение за одобрените места за паркиране
133 Напредък по проект „Съпричастност” по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОP001-2.002-0256-С01, финансиран от Европейския социален фонд чрез ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020” - май 2017
134 Покана за Обществено обсъждане
135 Протокол за разпределение на пасища - 2017 г.
136 Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА относно проект за приемане на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
137 Заповед № 13/21.04.2017 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
138 Заповед № 12/21.04.2017 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
139 Напредък по проект „Съпричастност” по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОP001-2.002-0256-С01, финансиран от Европейския социален фонд чрез ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020” - април 2017
140 Научен архив при БАН
141 Заповед № 10/03.04.2017 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
142 Процедури по принудително отчуждаване на недвижими имоти
143 На вниманието на гражданите и фирмите упражняващи таксиметрова дейност на територията на Община Созопол
144 Напредък по проект „Съпричастност” по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОP001-2.002-0256-С01, финансиран от Европейския социален фонд чрез ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020” - март 2017
145 Заповед № 5/20.01.2017 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
146 Заповед № 3/13.01.2017 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
147 Конкурс за длъжността Директор на ДГ „Делфинче” гр.Черноморец, община Созопол
148 9, 10 и 11 януари 2017 г. ще са неучебни за всички училища на територията на община Созопол
149 5 и 6 януари 2017 г. ще са неучебни за всички училища на територията на община Созопол
150 Заповед № 32/27.12.2016 г. на Директора на ОГП - Община Созопол

Страница 5 от 18

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

юли 2020
пвсчпсн
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031