НачалоОбяви и съобщенияОбяви
1 Разрешение за строеж на филиал за Спешна медицинска помощ
2 Иновативна технология в подкрепа на децата със специфични потребности!
3 Заключителна пресконференция по проект „Интегриране на услугата „Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания”
4 Национален фолклорен конкурс „Созополска дъга“
5 Обявление за принудително отчуждаване по проект „Улица с осови точки 37-51-52-53-54-55-56-57 и улица с осови точки 37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49 в м. Буджака, землище на гр. Созопол”
6 Обявление за принудително отчуждаване по проект „Второстепенна улица от о.т. 715 до о.т. 172“
7 Съобщение относно санитарно-охранителните зони около язовир, „Ясна Поляна“, включващ и санитарно охранителните зони на яз. „Ново Паничарево“ и водохващане „Зелениковска"
8 Публично обсъждане на Отчета на бюджета на Община Созопол за 2017г.
9 Съобщение за обществено объждане
10 "Общински яхт клуб Созопол" - бенефициент по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007 – 2013 г. - информация за период 01.01-23.08.2018 г.
11 Обява за комисии в Общинска служба "Земеделие" Созопол
12 Информация по проект „Социални иновации за включване на етнически и уязвими групи в община Созопол”
13 Културни събития юли - август 2018 г. в община Созопол
14 Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до „Мендес БГ“ ООД, гр. Бургас, ЕИК 204902224
15 Покана за публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Созопол
16 Информация за проект „Интегриране на услугата „Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания”
17 Главният архитект на Община Созопол издаде разрешение за строеж за изграждане на пешеходен надлез на кръстовището за с. Атия
18 Протокол за разпределение на пасища - 2018 г.
19 Заповед № 8-Z-277 от 19.02.2018 г. на Кмета на Община Созопол за поправка в Заповед № 8-Z-193 от 29.01.2018 г.
20 Приключи важен социален проект, но грижата за потребителите продължава
21 Покана от кмета на община Созопол Панайот Рейзи за избор на член на съвета на децата на територията на Община Созопол
22 Списъци за разпределение на пасищата и годишен план за паша на мерите, ливадите и пасищата в община Созопол за стопанската 2017-2018 г.
23 Обобщена справка с анализ за екологичната оценка на "ПУП-ПРЗ и ПП за поземлени имоти №№ 67800.501.474, 67800.501.539, 67800.501.481 по кадастралната карта на гр. Созопол-разширение и реконструкция на рибарско пристанище гр. Созопол"
24 Покана за кръгла маса по проект "Съпричастност"
25 Съобщение до ползвателите на терени, публична общинска собственост
26 Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА за постъпилите предложения заедно с обосновка за неприетите предложения проект: Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
27 Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА за постъпилите предложения заедно с обосновка за неприетите предложения проект: Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
28 Съобщение до собствениците на жилищни сгради в Стар град - Созопол за подмяна на съществуващи и монтаж на нови осветителни тела
29 Заповеди на Кмета на община Созопол за определяне на цени на имотите - полски пътища и напоителни канали, попадащи в масивите за ползване на ползвателите за всички землища на територията на община Созопол
30 "Общински яхт клуб Созопол" - бенефициент по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007 – 2013 г.

Страница 1 от 15

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

attОбщина Созопол уведомява, че от 01.08.2018 г. има нови банкови сметки. Обслужваща банка е Централна кооперативна банка. Сметките са публикувани тук.

tr.han

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

ноември 2018
пвсчпсн
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930