НачалоОбяви и съобщенияОбявления по ЗУТО Б Я В Л Е Н И Е по чл.124б, ал.2 от ЗУТ, за Заповед № 8-Z-880/15.07.2020г. на Кмета на Община Созопол

О Б Я В Л Е Н И Е по чл.124б, ал.2 от ЗУТ, за Заповед № 8-Z-880/15.07.2020г. на Кмета на Община Созопол

  • ПДФ
  • Печат

 

О Б Я В Л Е Н И Е

по чл.124б, ал.2 от ЗУТ,

за Заповед № 8-Z-880/15.07.2020г. на Кмета на Община Созопол

1. Община Созопол /ЕКАТТЕ – 67800/, обл. Бургас, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № 8-Z-880/15.07.2020г. на Кмета на Община Созопол, по реда чл.135, ал.4, т.1 от ЗУТ, че са налице основанията на чл.135, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.2 и т.6 от ЗУТ за разрешаване изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ II-5071, представляващ ПИ с идентификатори 67800.4.337, 67800.4.338 и 67800.4.339 по КК на гр.Созопол, с което УПИ II-5071, представляващ ПИ с идентификатори 67800.4.337, 67800.4.338 и 67800.4.339 по КК на гр.Созопол да се заличи и да се обособи нов УПИ II-4.339 за ПИ с идентификатор 67800.4.339 по КК на гр.Созопол с площ 926м2., ПИ с идентификатор 67800.4.337 с площ 64м2 и ПИ с идентификатор 67800.4.338 с площ 282м2 остават неурегулирани – земеделска територия. Нов УПИ II-4.339, представляващ ПИ с идентификатор 67800.4.339 по КК на гр.Созопол, м.”Буджака” се отрежда „за вилно застрояване”, с предвидено в него ново свободно застрояване, показано с ограничителни линии, на нормативни отстояния от регулационни граници, при съобразяване с изискванията на чл.34 от ЗУТ по отношение на отстоянието от 6м към дъното на нов УПИ II-4.339, с показатели за охранителна зона „А” по ЗУЧК и устройствена зона Ов2/8* по действащ ОУП на Община Созопол, с устройствени показатели на застрояване както следва: Височина до 2ет/Н-6.40м до кота корниз/, от кота корниз до кота било 2.50м, Кинт до 0.5, Пзастр до 20% и Позел – мин.70%, като ? от нея да е отредена за дървесна растителност, размер на една сграда 12м/14м, свободно разположени.

Проектът за изменение на ПУП-ПРЗ да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, Наредба №8/14.06.2001 год. за обема и съдържанието на устройствените планове, Наредба №7 /МРРБ за ПНУОВТУЗ, ЗУЧК, действащ ОУП на Община Созопол и ЗКН. Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

…………………..

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

октомври 2020
пвсчпсн
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031