НачалоОбяви и съобщенияОбявиОБЯВА Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на 10 бр земеделски земи в Индже Войвода

ОБЯВА Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на 10 бр земеделски земи в Индже Войвода

О Б Я В А

На основание чл.80, от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, и в изпълнение на Решениe 150 от 29.04.2020г.. на Общински съвет Созопол, Община Созопол открива процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на земеделски земи в з-ще с.Равна гора, Община Созопол

Начална конкурсна годишна наемна цена, срока на наемното правоотношение, размер на депозита за участие в процедурата и начина на плащане за обектите както следва:

номер

идентификатор

собственик

нтп

Площ в дка.

местност

землище

категория

годишна наемна цена в лв.

1

32737.50.45

Община Созопол

Др.вид недървопроизводителна площ

120.372

Пожарето

Индже Войвода

IX

4 936,00

2

32737.71.34

Община Созопол

Др.вид недървопроизводителна площ

61.064

Чардаклия

Индже Войвода

IX

2 504,00

3

32737.50.42

Община Созопол

Др.вид недървопроизводителна площ

25.406

Крушите

Индже Войвода

IX

1 042,00

32737.49.29

Община Созопол

Др.вид недървопроизводителна площ

6.933

Николчов баир

Индже Войвода

IX

285,00

4

32737.49.27

Община Созопол

Др.вид недървопроизводителна площ

99.310

Домуз търла

Индже Войвода

IX

4 072,00

5

32737.47.115

Община Созопол

Др.вид недървопроизводителна площ

88.655

Домуз търла

Индже Войвода

IX

3 635,00

6

32737.49.26

Община Созопол

Др.вид недървопроизводителна площ

6.254

Николчов баир

Индже Войвода

IX

256,00

7

32737.71.35

Община Созопол

Изоставена орна земя

7.046

Чардаклия

Индже Войвода

IX

289,00

8

32737.71.44

Община Созопол

Др.вид недървопроизводителна площ

35.959

Чардаклия

Индже Войвода

IX

1 475,00

9

32737.71.46

Община Созопол

Др.вид недървопроизводителна площ

219.009

Жельов букак

Индже Войвода

IX

8 981,00

Обща площ в ДКА-

670.008 дка

Обща наемна годишна цена -

27 475,00 лв.

- Начална конкурсна наемна цена е съгласно последната колона от таблицата и се определя според броят имотите които, кандидата желае да наеме.

-Размер на депозитът за участие в процедурата – е 10% от наемната цена, според броя на имотите които кандидата желае да наеме.

-Цена на конкурсната документация – 54,95лв. /петдесет и четири лева и деветдесет и пет стотинки / без ДДС.

- Срок за отдаване под наем –1 /една/годинa.

Начин на плащане – предложената годишна наемна цена за първата година се заплаща преди подписване на договора като прихваща депозитът за участие в конкурсната процедура. Заплащането на наемната цена за следващите години се внася до 1-октомври на съответната година.

Депозитът се внася по банкова сметка на община Созопол при „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД- IBAN BG41 CECB 9790 3379 9626 02.

Документи за участие в конкурса се закупуват от касата в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2 от всеки работен ден от 8.30ч. до 16.00ч./, но до 12.00ч. на 08.06.2020г.

Предложения за участие в конкурсната процедура се подават в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост всеки работен ден в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2 до 16.00часа на 08.06.2020год. Върху плика се отбелязват името на участника, предмета на конкурса и на гърба на плика се прикрепя копие от платежният документ за внесен депозит.

Оглед ще се извършва всеки работен ден с представител от Община Созопол от 10.00 до 12.00 часа след предварителна заявка и закупена конкурсна документация, до изтичане на крайния срок за подаване на офертите.

Конкурсът ще се проведе на 09.06.2020г. от 15.30 ч. в сградата на Община Созопол в съответствие с описаните тук и утвърдени от Кмета на Община Созопол условия.

Спечелилите конкурса в 14-дневен срок от обявяване на резултатите внасят по сметка на Община Созопол предложената наемна годишна цена, като се прихваща внесеният депозит за участие. В случай, че те не направят това, Кмета на Община Созопол със заповед ги обявява за декласирани и внесените депозити за участие не се възстановяват, а за спечелил се обявява участникът класиран на следващо място.

Допълнителна информация: тел.0550/25772; 0550/25771

ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ЯНАКИЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

септември 2020
пвсчпсн
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930