НачалоАдминистративни актовеЗаповеди на кметаЗ А П О В Е Д № 8-Z-241/07.02.2020 г.- Черноморец

З А П О В Е Д № 8-Z-241/07.02.2020 г.- Черноморец

З А П О В Е Д

№ 8-Z-241/07.02.2020 г.

НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.37в, ал.16 изр.3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ и въз основа на Решение № 30 от Протокол № 4/20.12.2019 г. на Общински съвет Созопол и Решение за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 30, обективирано в Протокол № 4/20.12.2019 г. на Общински съвет Созопол, както и въз основа на Искане с вх.№ ЕО-Сз-503/22.10.2019 г. от Директор на ОД“Земеделие“ Бургас, придружено с Регистър на имотите – полски пътища за всички землища на територията на община Созопол.

ОПРЕДЕЛЯМ:

І. Цена на имотите - полски пътища и напоителни канали, попадащи в масивите за ползване на ползвателите за землището на гр. Черноморец, община Созопол, представляваща средногодишното рентно плащане за землището, определено съгласно §2е от Допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ, в размер на 1,00 лв/дка за обработваеми земи.

ІІ. Цената на имотите по ползватели е както следва:

1. "КРИС-МАРИ- 2008" ООД

Площ на имоти определени по реда на чл.37в, ал.15 ЗСПЗЗ: 81,450 дка

Цена: 81,41 лв.

2. ЛИМЕЦ 1975 ЕООД

Площ на имоти определени по реда на чл.37в, ал.15 ЗСПЗЗ: 33,552 дка

Цена: 33,53 лв.

3. ТАНГРА АГРО ЕООД

Площ на имоти определени по реда на чл.37в, ал.15 ЗСПЗЗ: 33,394 дка

Цена: 33,42 лв.

НАРЕЖДАМ:

ІІI. Задължавам ползвателите на имотите в едномесечен срок от издаване на настоящата заповед, да заплатят дължимия годишен наем за стопанската 2019-2020 г., за определените му в заповедта имоти - полски пътища, напоителни канали, по банкова сметка на Община Созопол при “Централна кооперативна банка“ АД - IBAN BG54 CECB 9790 8479 9626 02, вид плащане 44 42 00 като след заплащане на сумите по заповедта от страна на ползвателя и представяне на платежни нареждания, ще бъде сключен договор за ползване за 1 /една / стопанска година.

ІV. Описът на масивите и имотите по ползватели е представен в Приложение 1 –неразделна част от заповедта.

Ползвателят, на който са предоставени полските пътища, осигурява достъп до имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници през стопанската -2019-2020 г.

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на община Созопол съгласно чл.37в, ал.16, изр.3 от ЗСПЗЗ.

Настоящата заповед може да бъде обжалвана пред Административен съд Бургас по реда на АПК в 14-дневен срок от обявяването й.

П /не се чете/

ТИХОМИР ЯНАКИЕВ

Кмет на община Созопол

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (naem_meri_pasishta_livadi_2019-2020.xlsx)Приложение155 Kb
scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

юни 2021
пвсчпсн
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930