НачалоАдминистративни актовеПроекти на нормативни актовеПрограма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2020г.

Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2020г.

 • ПДФ
 • Печат

О Б Щ И Н А С О З О П О Л

УТВЪРДИЛ..........................................

(кмет на община Созопол)

Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост

за 2020г.

 

Конкретни действия по управление и разпореждане с имоти – общинска собственост

І. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО общината има намерение да предложи за ПРОДАЖБА

1.Урегулирани поземлени имоти за продажба чрез търг или публично оповестен конкурс:

? Поземлен имот с идентификатор 63029.501.9577, с.Росен, целият с площ 325 кв.м.

? Поземлен имот с идентификатор 63029.501.9578, с.Росен, целият с площ 252 кв.м.

? Поземлен имот с идентификатор 63029.501.9579, с.Росен, целият с площ 252 кв.м.

? Поземлен имот с идентификатор 63029.501.9580, с.Росен, целият с площ 252 кв.м.

? Поземлен имот с идентификатор 63029.501.9581, с.Росен, целият с площ 252 кв.м.

? Поземлен имот с идентификатор 63029.501.9601, с.Росен, целият с площ 533 кв.м.

? Поземлен имот с идентификатор 63029.501.9602, с.Росен, целият с площ 549 кв.м.

? Поземлен имот с идентификатор 63029.501.9603, с.Росен, целият с площ 533 кв.м.

? Поземлен имот с идентификатор 63029.501.9604, с.Росен, целият с площ 500 кв.м.

? Поземлен имот с идентификатор 63029.501.9598, с.Росен, целият с площ 567 кв.м.

? Поземлен имот с идентификатор 63029.501.9568, с.Росен, целият с площ 267 кв.м.

? Поземлен имот с идентификатор 63029.501.9567, с.Росен, целият с площ 278 кв.м.

? Поземлен имот с идентификатор 63029.50.9566, с.Росен, целият с площ 410 кв.м

? Поземлен имот с идентификатор 63029.501.9588, с.Росен, целият с площ 252 кв.м.

? Поземлен имот с идентификатор 63029.501.9587, с.Росен, целият с площ 252 кв.м.

? Поземлен имот с идентификатор 63029.501.9586, с.Росен, целият с площ 252 кв.м.

? Поземлен имот с идентификатор 63029.501.9585, с.Росен, целият с площ 252 кв.м.

? Поземлен имот с идентификатор 63029.501.9584, с.Росен, целият с площ 252 кв.м.

? Поземлен имот с идентификатор 63029.501.9583, с.Росен, целият с площ 252 кв.м.

? Поземлен имот с идентификатор 63029.501.9582, с.Росен, целият с площ 288 кв.м.

? Поземлен имот с идентификатор 61042.501.272 , с.Равадиново, целият с площ 527 кв.м.

? Поземлен имот с идентификатор 61042.501.273 , с.Равадиново, целият с площ 847 кв.м.

2. Неурегулирани поземлени имоти(земеделски) за продажба чрез търг или публично оповестен конкурс, или друг –специален ред:

? Поземлен имот №67800.13.575 в местност “Куку баир-разширение”, целият с площ от 588кв.м., землище гр.Созопол;

? Поземлен имот №67800.13.573 в местност “Куку баир-разширение”, целият с площ от 587кв.м., землище гр.Созопол

? Поземлен имот №67800.13.570 в местност “Куку баир-разширение”, целият с площ от 588кв.м., землище гр.Созопол.

? Поземлен имот №67800.12.459 в местност “Куку баир-разширение”, целият с площ от 600кв.м., землище гр.Созопол.

? Поземлен имот №67800.12.502 в местност “Куку баир-разширение”, целият с площ от 600кв.м., землище гр.Созопол.

? Поземлен имот №67800.12.503 в местност “Куку баир-разширение”, целият с площ от 600кв.м., землище гр.Созопол.

? Поземлен имот №67800.12.450 в местност “Куку баир-разширение”, целият с площ от 11994кв.м., землище гр.Созопол.

? Поземлен имот №67800.12.464 в местност “Куку баир-разширение”, целият с площ от 601кв.м., землище гр.Созопол.

? Поземлен имот №67800.12.465 в местност “Куку баир-разширение”, целият с площ от 600кв.м., землище гр.Созопол.

? Поземлен имот №67800.12.475 в местност “Куку баир-разширение”, целият с площ от 600кв.м., землище гр.Созопол.

? Поземлен имот №67800.12.483 в местност “Куку баир-разширение”, целият с площ от 600кв.м., землище гр.Созопол.

? Поземлен имот №67800.12.485 в местност “Куку баир-разширение”, целият с площ от 600кв.м., землище гр.Созопол.

? Поземлен имот №67800.13.566 в местност “Куку баир-разширение”, целият с площ от 587кв.м., землище гр.Созопол.

? Поземлен имот №67800.13.572 в местност “Куку баир-разширение”, целият с площ от 588кв.м., землище гр.Созопол.

? Поземлен имот №67800.13.583 в местност “Куку баир-разширение”, целият с площ от 588кв.м., землище гр.Созопол.

? Поземлен имот №67800.13.584 в местност “Куку баир-разширение”, целият с площ от 588кв.м., землище гр.Созопол.

? Поземлен имот №67800.13.585 в местност “Куку баир-разширение”, целият с площ от 590кв.м., землище гр.Созопол.

? Поземлен имот №67800.12.470 в местност “Куку баир-разширение”, целият с площ от 1026кв.м., землище гр.Созопол.

? Поземлен имот с планоснимачен №1, местност „Меден рид“, с.Росен, с площ 895 кв.м

? Поземлен имот с планоснимачен №2, местност „Меден рид“, с.Росен, с площ 425,00 кв.м

? Поземлен имот с планоснимачен №3, местност „Меден рид“, с.Росен, с площ 315,00 кв.м

? Поземлен имот с планоснимачен №13, местност „Меден рид“, с.Росен, с площ 385,00 кв.м

? Поземлен имот с планоснимачен №31, местност „Меден рид“, с.Росен, с площ 272 кв.м.

? Поземлен имот с планоснимачен №33, местност „Меден рид“, с.Росен, с площ 451кв.м

? Поземлен имот с планоснимачен №17, местност „Меден рид“, с.Росен, с площ 2478 кв.м

? Поземлен имот с планоснимачен №18, местност „Меден рид“, с.Росен, с площ 1520 кв.м

? Поземлен имот с планоснимачен №15, местност „Меден рид“, с.Росен, с площ 1460 кв.м

? Поземлен имот с планоснимачен №16, местност „Меден рид“, с.Росен, с площ 579 кв.м

? Поземлен имот с планоснимачен №21, местност „Меден рид“, с.Росен, с площ 841 кв.м.

? Поземлен имот с планоснимачен №22, местност „Меден рид“, с.Росен, с площ 4336 кв.м

? Поземлен имот с планоснимачен №23, местност „Меден рид“, с.Росен, с площ 216 кв.м

? Поземлен имот с планоснимачен №25, местност „Меден рид“, с.Росен, с площ 265 кв.м.

? Поземлен имот с планоснимачен №26, местност „Меден рид“, с.Росен, с площ 397 кв.м.

? Поземлен имот с планоснимачен №27, местност „Меден рид“, с.Росен, с площ 329 кв.м

? Поземлен имот с планоснимачен №28, местност „Меден рид“, с.Росен, с площ 373 кв.м.

? Поземлен имот с планоснимачен №29, местност „Меден рид“, с.Росен, с площ 150 кв.м

? Поземлен имот с планоснимачен №30, местност „Меден рид“, с.Росен, с площ 362 кв.м

? Поземлен имот с планоснимачен №32, местност „Меден рид“, с.Росен, с площ 1068 кв.м

? Поземлен имот с планоснимачен №34, местност „Меден рид“, с.Росен, с площ 849 кв.м

? Поземлен имот с планоснимачен №35, местност „Меден рид“, с.Росен, с площ 932 кв.м

? Поземлен имот с планоснимачен №36, местност „Меден рид“, с.Росен, с площ 895 кв.м.

? Поземлен имот с планоснимачен №38, местност „Меден рид“, с.Росен, с площ 693 кв.м.

? Поземлен имот с планоснимачен №40, местност „Меден рид“, с.Росен, с площ 855 кв.м

? Поземлен имот с планоснимачен №41, местност „Меден рид“, с.Росен, с площ 209 кв.м

? Поземлен имот с планоснимачен №43, местност „Меден рид“, с.Росен, с площ 681 кв.м.

? Поземлен имот с планоснимачен №44, местност „Меден рид“, с.Росен, с площ 397 кв.м.

? Поземлен имот с планоснимачен №45, местност „Меден рид“, с.Росен, с площ 329 кв.м

? Поземлен имот с планоснимачен №46, местност „Меден рид“, с.Росен, с площ 229 кв.м

? Поземлен имот с планоснимачен №47, местност „Меден рид“, с.Росен, с площ 342 кв.м

? Поземлен имот с планоснимачен №48, местност „Меден рид“, с.Росен, с площ 1854 кв.м

? Поземлен имот с планоснимачен №49, местност „Меден рид“, с.Росен, с площ 862 кв.м

? Поземлен имот с планоснимачен №50, местност „Меден рид“, с.Росен, с площ 538 кв.м

? Поземлен имот с планоснимачен №51, местност „Меден рид“, с.Росен, с площ 415 кв.м

? Поземлен имот с планоснимачен №52, местност „Меден рид“, с.Росен, с площ 317 кв.м.

? Поземлен имот с планоснимачен №53, местност „Меден рид“, с.Росен, с площ 330 кв.м

? Поземлен имот с планоснимачен №54, местност „Меден рид“, с.Росен, с площ 326 кв.м.

? Поземлен имот с планоснимачен №55, местност „Меден рид“, с.Росен, с площ 567 кв.м.

? Поземлен имот с планоснимачен №56, местност „Меден рид“, с.Росен, с площ 1143 кв.м.

? Поземлен имот с планоснимачен №57, местност „Меден рид“, с.Росен, с площ 482 кв.м.

? Поземлен имот с планоснимачен №58, местност „Меден рид“, с.Росен, с площ 998 кв.м

? Поземлен имот с планоснимачен №59, местност „Меден рид“, с.Росен, с площ 252 кв.м.

? Поземлен имот с планоснимачен №60, местност „Меден рид“, с.Росен, с площ 358 кв.м

? Поземлен имот с планоснимачен №61, местност „Меден рид“, с.Росен, с площ 540 кв.м

? Поземлен имот с планоснимачен №62, местност „Меден рид“, с.Росен, с площ 1033 кв.м

? Поземлен имот с планоснимачен №63, местност „Меден рид“, с.Росен, с площ 1110 кв.м

? Поземлен имот с планоснимачен №64, местност „Меден рид“, с.Росен, с площ 1428 кв.м.

? Поземлен имот с планоснимачен №65, местност „Меден рид“, с.Росен, с площ 792 кв.м

? Поземлен имот с планоснимачен №66, местност „Меден рид“, с.Росен, с площ 1816 кв.м.

? Поземлен имот 63015.506.279, в местност “Старо селище с.Атия община Созопол с площ от 389 кв.м.

? Поземлен имот 63015.506.1 в местност “Старо селище с.Атия община Созопол с площ от 1007 кв.м.

? Поземлен имот 63015.506.102 в местност “Старо селище с.Атия общима Созопол с площ от 546 кв.м.

? Поземлен имот 63015.506.103 в местност “Старо селище с.Атия община Созопол с площ от 612 кв.м.

? Поземлен имот 63015.506.228 в местност “Старо селище с.Атия община Созопол с площ от 277 кв.м.

? Поземлен имот 63015.506.253 в местност “Старо селище с.Атия община Созопол с площ от 65 кв.м.

? Поземлен имот 63015.506.404 в местност “Старо селище с.Атия община Созопол с площ от 343 кв.м.

? Поземлен имот 63015.506.409 в местност “Старо селище с.Атия община Созопол с площ от 302 кв.м.

? Поземлен имот 63015.506.440 в местност “Старо селище с.Атия община Созопол с площ от 570 кв.м.

? Поземлен имот 63015.506.441 в местност “Старо селище с.Атия община Созопол с площ от 311 кв.м.

? Поземлен имот 63015.506.448 в местност “Старо селище с.Атия община Созопол с площ от 464 кв.м.

? Поземлен имот 63015.506.459 в местност “Старо селище с.Атия община Созопол с площ от 484 кв.м.

? Поземлен имот 63015.506.472 в местност “Старо селище с.Атия община Созопол с площ от 392 кв.м.

? Поземлен имот 63015.506.475 в местност “Старо селище с.Атия община Созопол с площ от 406 кв.м.

? Поземлен имот 63015.506.477 в местност “Старо селище с.Атия община Созопол с площ от 250 кв.м.

? Поземлен имот 63015.506.480 в местност “Старо селище с.Атия община Созопол с площ от 779 кв.м.

? Поземлен имот 63015.506.481 в местност “Старо селище с.Атия община Созопол с площ от 1032 кв.м.

? Поземлен имот 63015.506.484 в местност “Старо селище с.Атия община Созопол с площ от 646 кв.м.

? Поземлен имот 63015.506.485 в местност “Старо селище с.Атия община Созопол с площ от 589 кв.м.

? Поземлен имот 63015.506.499 в местност “Старо селище с.Атия община Созопол с площ от 1052 кв.м.

? Поземлен имот 63015.506.508 в местност “Старо селище с.Атия община Созопол с площ от 696 кв.м.

? Поземлен имот 63015.506.514 в местност “Старо селище с.Атия община Созопол с площ от 505 кв.м.

? Поземлен имот 63015.506.529 в местност “Старо селище с.Атия община Созопол с площ от 328 кв.м.

? Поземлен имот 63015.506.96 в местност “Старо селище с.Атия община Созопол с площ от 1391 кв.м.

? Поземлен имот 63015.506.28 в местност “Старо селище с.Атия община Созопол с площ от 554 кв.м.

? Поземлен имот 63015.506.64 в местност “Старо селище с.Атия община Созопол с площ от 145 кв.м.

? Поземлен имот 63015.506.63 в местност “Старо селище с.Атия община Созопол с площ от 600 кв.м.

? Поземлен имот 63015.506.438 в местност “Старо селище с.Атия община Созопол с площ от 700кв.м.

? Поземлен имот 63015.506.409 в местност „Старо селище", с.Атия, целият с площ 302 кв.м

? Поземлен имот 63015.506.520 в местност „Старо селище", с.Атия, целият с площ 250 кв

? Поземлен имот 63015.506.39 в местност „Старо селище", с.Атия, целият с площ 520 кв

? Поземлен имот 63015.506.224 в местност „Старо селище", с.Атия, целият с площ 155 кв

? Поземлен имот 63015.506.307 в местност „Старо селище", с.Атия, целият с площ 350 кв

? Поземлен имот 63015.506.507 в местност „Старо селище", с.Атия, целият с площ 514 кв

? Поземлен имот 63015.506.446 в местност „Старо селище", с.Атия, целият с площ 324 кв

? Поземлен имот 63015.506.493 в местност „Старо селище", с.Атия, целият с площ 461 кв

? Поземлен имот 63015.506.92 в местност „Старо селище", с.Атия, целият с площ 600 кв.м.

? Поземлен имот 63015.506.504 в местност „Старо селище", с.Атия, целият с площ 377 кв

? Поземлен имот 63015.506.503 в местност „Старо селище", с.Атия, целият с площ 343 кв

? Поземлен имот 63015.506.329 в местност „Старо селище", с.Атия, целият с площ 500 кв

? Поземлен имот 63015.506.273 в местност „Старо селище", с.Атия, целият с площ 416кв

? Поземлен имот 63015.506.447 в местност „Старо селище", с.Атия, целият с площ 837 кв

? Поземлен имот 63015.506.311 в местност „Старо селище", с.Атия, целият с площ 1581 кв

? Поземлен имот 63015.506.435 в местност „Старо селище", с.Атия, целият с площ 257 кв

3. Наем на жилища съгласно Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища(по административен ред)

гр.Созопол

І. ул.“Стара планина” бл.1, вх.А – стар Акт за “ОС” №40/27.10.97 г.

 1. Апартамент №4-ляв, ет.3 /бивш ет.2, ап.4/ с кадастрален номер ПИ67800.502.266.1.4, състоящ се от кухня, дневна, спалня, баня с тоалетна, коридор със застроена площ 73,12 кв.м., склад №5 с площ 11,56 кв.м. ведно с 5,678% ид.ч. от сградата с АЧОС №1799/10.05.12 г.;
 1. Апартамент №5-среден, ет.3 /бивш ет.2, ап.5/ с кадастрален номер ПИ67800.502.266.1.5 състоящ се от кухня, дневна, баня с тоалетна, коридор със застроена площ 50,49 кв.м., склад №4 с площ 11,56 кв.м. ведно с 4,159% ид.ч. от сградата с АЧОС №1800/10.05.12 г.;
 2. Апартамент №6-десен, ет.3 /бивш ет.2, ап.6/ с кадастрален номер ПИ67800.502.266.1.6, състоящ се от кухня, дневна, две спални, баня с тоалетна, коридор със застроена площ 98,04 кв.м., склад №6 с площ 12,27 кв.м. ведно с 7,539% ид.ч. от сградата с АЧОС №1801/11.05.12 г.;

 

ІІ. ул.“Стара планина” бл.1, вх.Б - стар Акт за “ОС” №40/27.10.97 г.

1. Апартамент №9-десен, ет.2/бивш ет.1, ап.3/ с кадастрален номер ПИ67800.502.266.1.9, състоящ се от кухня, дневна, спалня, баня с тоалетна, коридор със застроена площ 73,12 кв.м., склад №9 с площ 11,56 кв.м. ведно с 6,013% ид.ч. от сградата с АЧОС №1804/15.05.12 г.;

2. Апартамент №12-десен, ет.3, /бивш ет.2, ап.6/ с кадастрален номер ПИ67800.502.266.1.12, състоящ се от кухня, дневна, спалня, баня с тоалетна, коридор със застроена площ 73,12 кв.м., склад №10 с площ 11,56 кв.м. ведно с 5,679% ид.ч. от сградата с АЧОС №1807/15.05.12 г.;

ІІІ. ул.“Стара планина” бл.13, вх.А

1. Апартамент №1, ет.1, секция А, състоящ се от две стаи, кухня, коридор, баня и тоалетна със застроена площ 68.50 кв.м., скл. помещение №1 – 4.66 кв.м. ведно с 9,10% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж с АЧОС №2556/19.09.14 г.;

2. Апартамент №4, ет.1, секция А, състоящ се от хол, кухня, коридор, баня и тоалетна със застроена площ - 39.22 кв.м. и скл. помещение №4 – 3.47 кв.м. ведно с 4,332% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж с АЧОС №2559/01.10.14 г.;

3. Апартамент №5, ет.2, състоящ се от две стаи, кухня, коридор, баня и тоалетна със застроена площ 68.50 кв.м. и скл. помещение5 – 3.47 кв.м. ведно с 8,95% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж с АЧОС №2560/01.10.14 г.;

4. Апартамент №6, ет.2, състоящ се от хол, кухня, коридор, баня и тоалетна със застроена площ 45.73 кв.м. и скл. помещение6 – 3.69 кв.м. ведно с 6,15% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж с АЧОС №2561/01.10.14 г.;

5. Апартамент №9, ет.3, секция А, състоящ се от две стаи, кухня, коридор, баня и тоалетна със застроена площ – 68.50 кв.м. и скл. помещение №9 – 4.60 кв.м. ведно с 9,09% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж с АЧОС 2564/01.10.14 г.;

6. Апартамент №11, ет.3, секция А, състоящ се от хол, кухня, коридор, баня и тоалетна със застроена площ – 40.06 кв.м. и скл. помещение №11 – 5.87 кв.м. ведно с 5,71% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж АЧОС 2566/01.10.14 г.;

7. Апартамент №14, ет.4, секция А, състоящ се от една стая, баня и тоалетна със застроена площ – 34.16 кв.м. и скл. помещение №14 – 3.66 кв.м ведно с 4,70% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж с АЧОС 2569/01.10.14 г.;

ІV. с. Габър – стар Акт за “ОС” №277/13.03.02 г.

 1. кв.19, УПИ ІІІ-192 – вх.1, ет.1- апартамент, състоящ се от хол, две стаи, коридори, баня и тоалетна с площ – 78.03 кв.м., складово помещение №1 – 19.50 кв.м. ведно с 23,587% ид.ч. от общите части на сградата и правото на строеж по АЧОС №1532/24.08.10 г.;
 2. кв.19, УПИ ІІІ-192 – вх.1, ет.2- апартамент, състоящ се от хол, две стаи, коридори, баня и тоалетна с площ – 78.03 кв.м., складово помещение №2 – 19.50 кв.м. ведно с 25,540% ид.ч. от общите части на сградата и правото на строеж по АЧОС №1533/24.08.10 г.;
 3. кв.19, УПИ ІІІ-192 – вх.2, ет.1- апартамент, състоящ се от хол, две стаи, коридори, баня и тоалетна с площ – 78.03 кв.м., складово помещение №1 – 19.50 кв.м. ведно с 24,420% ид.ч. от общите части на сградата и правото на строеж по АЧОС №1534/24.08.10 г.;

4. кв.19, УПИ ІІІ-192 – вх.2, ет.2- апартамент, състоящ се от хол, две стаи, коридори, баня и тоалетна с площ – 78.03 кв.м., складово помещение №2 – 19.50 кв.м. ведно с 26,452% ид.ч. от общите части на сградата и правото на строеж по АЧОС №1535/24.08.10 г;

V. с. Крушевец – АЧОС №411/08.07.03 г. /сграда и дворно място/

1. кв.17, УПИ VІІ-157 – масивна едноетажна сграда със ЗП- 65,68 кв.м., състояща се от три стаи, антре и складово помещение със светла площ -50,00 кв

? При възникване на други конкретни предложения и/или инвестиционни намерения същите ще бъдат процедирани по реда на чл.47 от ЗОС

4. Продажба чрез търг на ДМА – жилищни имоти, ЧОС, по общия ред на основание чл.35 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.38 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост.

 1. с.Габър, кв.19, УПИ ІІІ-192,вх.1, ет.1, апартамент, състоящ се от хол, две стаи, коридори, баня и тоалетна с площ – 78.03 кв.м., складово помещение №1– 19.50 кв.м. ведно с 23,587% ид.ч. от общите части на сградата и правото на строеж по АЧОС №1532/24.08.10 г.;
 2. с.Габър ,кв.19, УПИ ІІІ-192,вх.2, ет.1, апартамент, състоящ се от хол, две стаи, коридори, баня и тоалетна с площ – 78.03 кв.м., складово помещение №1– 19.50 кв.м. ведно с 24,420% ид.ч. от общите части на сградата и правото на строеж по АЧОС №1534/24.08.10 г.;
 3. с.Габър, кв.19, УПИ ІІІ-192,вх.2, ет.2, апартамент, състоящ се от хол, две стаи, коридори, баня и тоалетна с площ – 78.03 кв.м., складово помещение №2 – 19.50 кв.м. ведно с 26,452% ид.ч. от общите части на сградата и правото на строеж по АЧОС №1535/24.08.10г;

ІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО общината има намерение да предложи ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА

 1. За строителство на жилища на лица, картотекирани по реда на НРУЖНН, в новоурегулирани имоти в с.Равадиново, Община Созопол:
 2. За строителство на трафопостове:

? Урегулиран поземлен имот XV, кв.6, с.Равадиново

 1. За учредяване право на строеж чрез конкурс/търг:

? Урегулиран поземлен имот с идентификатор 63029.501.9588, с.Росен, целият с площ 252 кв.м.

? Урегулиран поземлен имот с идентификатор 63029.501.9587, с.Росен, целият с площ 252 кв.м.

? Урегулиран поземлен имот с идентификатор 63029.501.9586, с.Росен, целият с площ 252 кв.м.

? Урегулиран поземлен имот с идентификатор 63029.501.9585, с.Росен, целият с площ 252 кв.м.

? Урегулиран поземлен имот с идентификатор 63029.501.9584, с.Росен, целият с площ 252 кв.м.

? Урегулиран поземлен имот с идентификатор 63029.501.9583, с.Росен, целият с площ 252 кв.м.

? Урегулиран поземлен имот с идентификатор 63029.501.9582, с.Росен, целият с площ 288 кв.м.

При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения същите ще бъдат допълнително процедирани по реда на чл.37 от ЗОС.

ІІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ

При постъпване на предложения до кмета на общината същите ще бъдат процедирани по реда на чл.36 от ЗОС. Оценките ще се одобряват с решение на ОбС за всеки отделен случай.

ІV.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ (НОВИ И СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ДОГОВОРА С НАЕМАТЕЛИТЕ)

 1. Отдаване под наем на самостоятелни обекти в сграда с идентификатор по КК 67800.503.573.7 з-ще гр.Созопол.

? самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.5 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 5, с площ от 39,32кв.м., и прилежащи части – 5,71%ид.ч. от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573

? самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.6 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 6, с площ от 38,16кв.м., и прилежащи части – 5,54%ид.ч. от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573

? самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.7 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 7, с площ от 37,00кв.м., и прилежащи части – 5,37%ид.ч. от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573.

? самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.8 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 8, с площ от 35,83кв.м., и прилежащи части – 5,20%ид.ч. от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573

? Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.9 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 9, с площ от 34,67кв.м., и прилежащи части – 5,03%ид.ч. от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573

? самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.10 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 10, с площ от 34,74кв.м., и прилежащи части – 5,04%ид.ч. от общите части на сграда №7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573

? самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.14 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 14, с площ от 28,76 кв.м., и прилежащи части – 4,18%ид.ч. от общите части на сграда №7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573

? самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.15 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 15, с площ от 27,59 кв.м., и прилежащи части – 4,01%ид.ч. от общите части на сграда №7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573

? самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.16 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 16, с площ от 26,43 кв.м., и прилежащи части – 3,84%ид.ч. от общите части на сграда №7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573

? самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.17 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 17, с площ от 25,27 кв.м., и прилежащи части – 3,67%ид.ч. от общите части на сграда №7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573

 1. Лекарски кабинети, находящи се в населените места на територията на община Созопол
 2. 1 бр. временни търговски обекти в имот публична общинска собственост, съставляващ ПИ 67800.505.119 по КККР на гр.Созопол, а именно: Обект №7 -хранителен магазин, гр.Созопол.
 3. Сграда с идентификатор 67800.505.118.2, находящ се в гр.Созопол със застроена площ 71 кв.м., брой етажи – 1, с предназначение „сграда за битови услуги“, разположена в ПИ 67800.505.118.
 4. Земеделски земи:

? Поземлен имот идентификатор 61042.4.292, с площ 3886кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Герен соват“, с начин на трайно ползване – нива.

? Поземлен имот идентификатор 61042.4.302, с площ 2291кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“ Герен соват“, с начин на трайно ползване –нива

? Поземлен имот идентификатор 61042.5.157, с площ 3000кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Герен соват“, с начин на трайно ползване – нива.

? Поземлен имот идентификатор 61042.21.5, с площ 1813кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Плаки“, с начин на трайно ползване – нива.

? Поземлен имот идентификатор 61042.21.7, с площ 912кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Плаки“, с начин на трайно ползване – нива.

? Поземлен имот идентификатор 61042.9.226, с площ 5196кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Герен соват“, с начин на трайно ползване – нива.

? Поземлен имот идентификатор 61042.9.123, с площ 16 636кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“ Герен соват“, с начин на трайно ползване –нива.

? Поземлен имот 58400.43.4 в местност „Талашмана", с.Присад, целият с площ 1846 кв.м.

? Поземлен имот 58400.26.92 в местност „Талашмана", с.Присад, целият с площ 3426 кв.м.

? Поземлен имот 40124.98.36 в местност „Край село", с.Крушевец, целият с площ 1961 кв.м.

? Поземлен имот 40124.98.35 в местност „Край село", с.Крушевец, целият с площ 3714 кв

 

 

V. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРИДОБИЕ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ИЛИ ЧРЕЗ ОТЧУЖДАВАНЕ С ИЗПЛАЩАНЕ НА ФИНАНСОВО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

За отчуждаване за пътни връзки:

1. второстепенна улица от о.т. 715 до о.т. 172“, като продължение на одобрена улична регулация от о.т. 172 до о.т. 180, с цел свързване на улица „Иван Венедиков“, м.“Буджака“, землище гр.Созопол с улица „Републиканска“ :

· 74(седемдесет и четири) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 2393 кв.м., с идентификатор 67800.5.27, по кадастрална карта на гр.Созопол, с предназначение „лозе” от който е образуван нов имот с проектен идентификатор 67800.5.885.

· 69 (шестдесет и девет) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 2462 кв.м., с идентификатор 67800.5.28, по кадастрална карта на гр.Созопол, с предназначение „лозе”, от който е образуван нов имот с проектен идентификатор 67800.5.886.

· 65 (шестдесет и пет) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 1881 кв.м., с идентификатор 67800.5.193, по кадастрална карта на гр.Созопол, с предназначение „лозе”, от който е образуван нов имот с проектен идентификатор 67800.5.888.

· 172 (сто седемдесет и два) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 1387кв.м., с идентификатор 67800.5.208, по кадастрална карта на гр.Созопол, земеделска територия, с предназначение „лозе”, от който е образуван нов имот с проектен идентификатор 67800.5.889.

· 22 (двадесет и два) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 1907 кв.м., с идентификатор 67800.5.50, по кадастрална карта на гр.Созопол, с предназначение „лозе”, от който е образуван нов имот с проектен идентификатор 67800.5.890.

· 12(дванадесет) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 705 кв.м., с идентификатор 67800.5.49, по кадастрална карта на гр.Созопол, с предназначение „лозе”, от който е образуван нов имот с проектен идентификатор 67800.5.892.

· 318 (триста и осемнадесет) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 897 кв.м., с идентификатор 67800.5.190, по кадастрална карта на гр.Созопол, с предназначение „лозе”, от който е образуван нов имот с проектен идентификатор 67800.5.893.

· 3(три) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 2827 кв.м., с идентификатор 67800.5.751, по кадастрална карта на гр.Созопол, урбанизирана територия, с предназначение „за вилна сграда”, от който е образуван нов имот с проектен идентификатор 67800.5.894.

· 294 (двеста деветдесет и четири) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 2651 кв.м., с идентификатор 67800.5.52, по кадастрална карта на гр.Созопол, с предназначение „лозе”, от който е образуван нов имот с проектен идентификатор 67800.5.895.

2. Улица с осови точки 37-51-52-53-54-55-56-57 и улица с осови точки 37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49, в м.Буджака землище на гр.Созопол”,

· 766(седемстотин шестдесет и шест) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 5008 кв.м., с идентификатор 67800.6.95, по кадастрална карта на гр.Созопол, с предназначение „изоставено трайно насаждение” от който е образуван нов имот с проектен идентификатор 67800.3.777.

· 126 (сто двадесет и шест) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 5008 кв.м., с идентификатор 67800.6.95, по кадастрална карта на гр.Созопол, с предназначение „изоставено трайно насаждение”, от който е образуван нов имот с проектен идентификатор 67800.6.775.

· 505 (петстотин и пет) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 5008 кв.м., с идентификатор 67800.6.96, по кадастрална карта на гр.Созопол, с предназначение „изоставено трайно насаждение”, от който е образуван нов имот с проектен идентификатор 67800.6.776.

· 62 (шестдесет и два) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 2108 кв.м., с идентификатор 67800.6.104, по кадастрална карта на гр.Созопол, урбанизирана територия, с предназначение „за друг вид застрояване”, от който е образуван нов имот с проектен идентификатор 67800.6.772.

· 239 (двеста тридесет и девет) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 6886 кв.м., с идентификатор 67800.6.99, по кадастрална карта на гр.Созопол, с предназначение „изоставено трайно насаждение”, от който е образуван нов имот с проектен идентификатор 67800.6.773.

· 332(триста тридесет и два) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 5968 кв.м., с идентификатор 67800.6.98, по кадастрална карта на гр.Созопол, с предназначение „изоставено трайно насаждение”, от който е образуван нов имот с проектен идентификатор 67800.6.774.

· 189 (сто осемдесет и девет) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 5968 кв.м., с идентификатор 67800.6.98, по кадастрална карта на гр.Созопол, с предназначение „изоставено трайно насаждение”, от който е образуван нов имот с проектен идентификатор 67800.6.778.

3. Проект за техническа инфраструктура „Местен път” землище на гр.Созопол

- 113,00(сто и тринадесет)кв.м.проектен идентификатор 67800.14.129, представляващи част от имот с идентификатор 67800.14.74 по ККР на гр.Созопол, целият с площ от 311 кв.м., с предназначение на имота – земеделска земя, НТП „друг вид нива”.

- 121(сто и двадесет и един)кв.м. проектен идентификатор 67800.14.130) представляващи част от имот с идентификатор 67800.14.73 по ККР на гр.Созопол, целия с площ от 2049 кв.м. , земеделска земя, с предназначение на имота - нива;

- 79(седемдесет и девет) кв.м. проектен идентификатор 67800.14.128 представляващи част от имот с идентификатор 67800.14.36 по ККР на гр.Созопол, целия с площ от 2078 кв.м. земеделска земя, с предназначение на имота – друг вид нива.

- 383(триста осемдесет и три) кв.м. ид.ч. проектен идентификатор 67800.14.127 представляващи част от имот с идентификатор 67800.14.33 по ККР на гр.Созопол, целия с площ от 5107 кв.м. , земеделска земя, с предназначение на имота – друг вид нива;

- 18(осемнадесет) кв.м. ид.ч. проектен идентификатор 67800.13.614 представляващи част от имот с идентификатор 67800.13.109 по ККР на гр.Созопол, целия с площ от 4064 кв.м. с предназначение на имота - нива;

- 5(пет) кв.м. ид.ч. проектен идентификатор 67800.13.615 представляващи част от имот с идентификатор 67800.14.108 по ККР на гр.Созопол, целия с площ от 4045 кв.м. с предназначение на имота - нива;

- 548(петстотин четиридесет и осем) кв.м. ид.ч. проектен идентификатор 67800.1.396 представляващи част от имот с идентификатор 67800.1.165 по ККР на гр.Созопол, целия с площ от 4993 кв.м., с трайно предназначение -нива;

- 186(сто осемдесет и шест) кв.м. ид.ч. проектен идентификатор 67800.1.394 представляващи част от имот с идентификатор 67800.1.164 по ККР на гр.Созопол, целия с площ от 569 кв.м. ,земеделска земя, е предназначение на имота – друг вид нива;

- 463(четиристотин шестдесет и три)кв.м. ид.ч. проектен идентификатор 67800.1.395 представляващи имот с идентификатор 67800.1.99 по ККР на гр.Созопол, целия с площ от 7896 кв.м. земеделска земя, с предназначение на имота – друг вид нива;;

- 313(триста и тринадесет) кв.м. ид.ч. проектен идентификатор 67800.1.393 представляващи част от имот с идентификатор 67800.1.98 по ККР нагр.Созопол, целия с площ от 19 922 кв.м. земеделска земя, с предназначение на имота – друг вид нива;

4.„Улица от осови точки 714 до 834 в землище на гр.Созопол м.Мисаря и Буджака

25 (двадесет и пет) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 88 кв.м., с идентификатор 67800.5.729, по кадастрална карта на землище на гр.Созопол, трайно предназначение на територията -земеделска, НТП-друг вид земеделска земя

23 (двадесет и три) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 362 кв.м., с идентификатор 67800.5.716, по кадастрална карта на землище на гр.Созопол, трайно предназначение на територията -земеделска, НТП-изоставена орна земя, с проектен идентификатор 67800.5.869,

? За отчуждаване за Гробищен парк

- ПИ 67800.9.175, с площ от 1753кв.м.

- ПИ 67800.9.102, с площ от 1217 кв.м.

- ПИ 67800.9.101, с площ от 569 кв.м.

- ПИ 67800.9.102, с площ от 1217кв.м.

- ПИ 67800.9.180, с площ от 3292 кв.м.

5. Безвъзмездно придобиване на имоти, държавна собственост:

5.1. Имоти на МО, с отпаднала необходимост за нуждите на българската армия за изпълнение на целите на стратегията:

- ПИ 67800.9.184, с площ 245 334 кв.м.

- ПИ 67800.1.187, с площ 19 847 кв.м.

- ПИ 81178.3.195, целият с площ от 171 953кв. м., за част от имота с площ около 10 000кв.м.

-ПИ 81178.7.136, , целият с площ от 173 205кв. м.

VI. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРИДОБИЕ ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ ИЛИ ЗАМЯНА

? При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения същите ще бъдат процедирани по реда на чл.34 от ЗОС

VIІ. ИМОТИ, ЗА КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ОТКРИЕ ПРОЦЕДУРИ ПО ЗАКОНА ЗА КОНЦЕСИИТЕ

VІІІ. ПЪРВОСТЕПЕННИ ОБЕКТИ ОТ ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ

? Нова транспортна връзка между с.Равадиново и кръстовище на второкласен път Бургас-Приморско

? „Улица ІV клас като продължение на улица с о.т.956-957 до връзката с общински път ВGS1220/ІІ-99, Созопол-Приморско-в.с.Дюни-/ІІ/Созопол”, в обхвата на ПИ 67800.36.36.

? „Гробищен парк Созопол” ПУП-ПРЗ

? Нови ВиК съоръжения и системи за обслужване на потребителите на територията на Община Созопол по землища:

За землище на гр. Созопол

? Изграждане на нов "допълнителен обем на НВ"Каваци" -V=3500m3в ПИ с идентификатор 67800.40.102 по КК на гр. Созопол" ; /ПУП – ПРЗ за изграждане на нова водна камера на НВ „Каваци“ V=3500 м3 в ПИ 67800.40.102 по КК цемлище Созопол/

? Реконструкция на довеждащ водопровод от НВ"Света Марина" с L=700 m DN 400 mm /ПУП – ПП за трасе на главен водопровод от НВ „Света Марина“ в ПИ 67800.35.104 по КК землище Созопол - реконструкция/

? Реконструкция на довеждащ водопровод НВ"Каваци" с L общо =1 200 m (L =930 m DN 400 mm и L =270 m DN 350 mm) /ПУП – ПП за трасе на главен водопровод от НВ „Каваци“ до разпределителна мрежа на гр.Созопол/

? Изграждане на КПС „Буджака №1" с V= 323 m3 , подземно изграждане в северозападната част на улица .- тупик с о.т. 705-706 м.Буджака“ /част от ПИ с идентификатор 67800.8.652 по КК на гр. Созопол, попадаща в улицата/" ;

? Изграждане на КПС „Буджака № 2" в ПИ с идентификатор 67800.9.130 по КК на гр. Созопол ; /ПУП – ПРЗ за изграждане на КПС „Буджака 2“ в ПИ 67800.9.130 по КК /

? Изграждане на битова канализация от УПИ 1-10517,10473,10475 и IV- 10416,10503,10525,10552 до колектор „Смокини"

? Изграждане на битова канализация от УПИ 1-42059 и V-10127 до колектор „Смокини"

? Изграждане на битова канализация от УПИ 1-10015 до колектор „Каваци"

? Изграждане на КПС „Каваци" в ПИ 67800.53.45 /ПУП – ПРЗ за изграждане на КПС „Каваци“ в ПИ с идентикатор 67800.53.45 по КК м.“Мапи“ землище гр. Созопол“/

? Изграждане на довеждащ колектор до КПС „Каваци“ /ПУП – ПП за трасе на довеждащ колектор до КПС „Каваци “ /

? Изграждане на колектор „Смокиня“ /ПУП – ПП за изграждане на колектор“Смокиня“ до КПС „Каваци “/

за землището на гр. Черноморец

? Реконструкция на довеждащ водопровод от НВ"Черноморец"с L =1000 m DN 250 mm в ПИ 81178.36.403 / ПУП – ПП за трасе на главен водопровод от НВ“Черноморец“ до разпределителната мрежа на гр. Черноморец/

? Изграждане на КПС „Червенка №1" V= 160 m3" в ПИ с идентификатор 81178.5.343 по КК гр. Черноморец"; / ПУП-ПРЗ за изграждане на КПС „Червенка 1“ в ПИ с идентификатор 81178.5.343 по КК на гр. Черноморец/

? Изграждане на КПС „Червенка №2" подземно в улица с идентификатори ПИ с идентификатор 81178.41.987 81178.41.983 по КК на гр. Черноморец;

? Изграждане на тласкател от КПС „Червенка №1" до изливна шахта L=2*1240 m DN 140 mm / ПУП – ПП за трасе на тласкател от проектно КПС "Червенка-1" DN125 PE до изливна шахта на главен колектор към проектно КПС "Червенка-2"

? Изграждане на тласкател от КПС „Червенка №2" до изливна шахта на колектор Черноморец / ПУП – ПП за трасе на тласкател от проектно КПС "Червенка-2" до изливна шахта на главен колектор "Черноморец"/

ІХ. ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЩИНСКИ КОНЦЕСИИ

1)Сключени са 7 концесионни договори за Язовир „До гробищата " с.Равна гора, Язовир „Крива круша 1 и 2 ", гр.Черноморец, Язовир „Крушевец " с.Крушевец, Язовир „Факуда " с.Равадиново, Язовир „Габър " с.Равадиново/гр.Созопол, Язовир „Гармица" гр.Черноморец и Язовир „Студена вода " с.Росен, за които да се проверят:

Аварийните планове за действие, в изпълнение на чл.138а от Закона за водите (ЗВ) и в съответствие с изискванията на чл.35, ал.1 от Закона за защита при бедствия и аварии (ЗЗБ) и Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасна експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях, както и на контрола за техническото им състояние.

„Инструкция за експлоатация и поддържане", съобразена с конкретния язовир и утвърдена от собственика

Всички документи, проекти, планове, скици, компютърни записи и други такива, свързани с експлоатацията, поддръжката и състоянието на обекта на концесията и извършените през периода дейности по изпълнение на инвестиционната програма.

Техническата експлоатация на язовирната стена и съоръженията към нея съгласно изискванията на Наредба за условията и реда на осъществяване на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние

2)За язовир „Синя вода”, с.Равадиново да се приключи процедурата за извеждане от експлоатация, предвид невъзможност от поправяне на съоръженията към него.

Х.Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост.

 

Вид дейност

Прогнозен резултат в лв.

 

очаквани приходи

 

 

А. От управление на имоти-общинска собственост

 

1.

Отдаване под наем на имоти вкл.сгради

318 800лв.

2.

Приходи от такси, свързани с управление на общински имоти

447 300лв.

 

Всичко от управление на имоти-общинска собственост

766 100лв.

 

Б. От разпореждане с имоти-общинска собственост

 

1.

Продажба на имоти вкл.сгради-общинска собственост

625 000лв

2.

Учредени вещни права

20 407лв.

 

Всичко от разпореждане с имоти-общинска собственост

645 407 лв.

 

Всичко приходи

1 411 507 лв

 

НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ

 

1.

За технически дейности (геодезически заснемания, кадастрални карти, изготвяне и процедиране на ПУП и др.)

100 000лв.

2.

За оценки

50 000лв.

3.

За обявления

5 000лв.

4.

За придобиване на имоти, чрез отчуждаване

70 000лв.

5.

За такси към други институции(за скици, съгласуване и др.п.)

10 000лв.

 

 

 

 

Всичко разходи

235 000лв.

ПРОГРАМАТА Е ПРИЕТА ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОЗОПОЛ с Протокол .............................г.

ЗАСЕДАНИЕ, ПРОВЕДЕНО НА ...........................................г.

С РЕШЕНИЕ № ..............................................

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

юли 2020
пвсчпсн
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031