НачалоОбяви и съобщенияОбявления по ЗУТСъобщение на основание §4, ал.2, от ДР на ЗУТ

Съобщение на основание §4, ал.2, от ДР на ЗУТ

  • ПДФ
  • Печат

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Созопол / ЕКАТТЕ 67800/, област Бургас, на основание §4, ал.2, от ДР на ЗУТ, съобщава на:

· собствениците /съсобствениците/ на поземлен имот с идентификатор 67800.44.19, по КК на гр.Созопол

· собствениците /съсобствениците/ на поземлен имот с идентификатор 67800.44.20, по КК на гр.Созопол

· собствениците /съсобствениците/ на поземлен имот с идентификатор 67800.44.28, по КК на гр.Созопол

че със съобщение №УТ-2117-40-003/23.10.2019год., на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ е обявена на заинтересуваните страни Заповед №8-Z-1139/23.10.2019г., на Вр.И.Д. Кмет на Община Созопол, с която е одобрен ПУП - ПРЗ (Подробен устройствен план – план регулация и застрояване), за промяна предназначението на ПИ, с идентификатор 67800.44.29 по КК на гр.Созопол, горска територия, м.”Мапи”, землище Созопол, за изграждане на сгради за отдих и курорт и трафопост. С ПУП се предвижда изменение на ПУР, на улица – тупик с О.Т. 10-238-239, само в обхвата на процедирания ПИ, с идентификатор 67800.44.29 по КК на гр.Созопол.

ПУП - ПРЗ се намира в Община Созопол, Дирекция “УТКИПЕУП”, пл.”Хан Крум” №2, ет.2, стая №29 и може да се разгледа от заинтересуваните.

Заповедта може да се обжалва до Административен съд, чрез общинска администрация – Созопол, в 14-дневен срок от поставяне на съобщението на таблото за обявление и на интернет страницата на общината,

Дата на поставяне на таблото, за обявления, на общината : 23.12.2019 година

Длъжностни лица:

1. 2.

Петранка Гечева – /п/ не се чете инж.Илияна Лулева – /п/ не се чете

гл. специалист в Дирекция „УТКИПЕУП” гл. специалист в Дирекция „УТКИПЕУП“

Дата за сваляне от таблото, за обявления, на общината: 06.01.2020 година

Длъжностни лица:

1. 2.

Петранка Гечева – /п/ не се чете инж.Илияна Лулева – /п/ не се чете

гл. специалист в Дирекция „УТКИПЕУП” гл. специалист в Дирекция „УТКИПЕУП“

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

октомври 2021
пвсчпсн
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031