НачалоАдминистративни актовеПроекти на нормативни актовеПроект на решение за изменения в Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол

Проект на решение за изменения в Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол

  • ПДФ
  • Печат

               На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, в  Общински Съвет Созопол, ще бъде внесен следния проект на Р Е Ш Е Н И Е за  изменения в Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол.

               Съгласно чл. 26 ал. 4, изр.второ от ЗНА и във връзка с чл. 77 от АПК в законоустановения срок от 14 дни, Община Созопол чрез настоящето публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения, мнения и препоръки по проекта. Предвидено е настоящите промени да се съобразят с обявения за противоконституционен текст на чл.22 от ЗМДТ,поради което срока за обявяване е съкратен.

1. Причини, налагащи изменението на Наредба за определяне размера на    местните данъци на територията на Община Созопол.

С Решение на Конституционен съд №4 от 2019г., обнародвано в Държавен вестник брой 32 от 2019г.е обявен за противоконституционен чл.22 от Закона за местните данъци и такси/ЗМДТ/.Това налага промяна в Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Созопол, като се отменят текстовете в съответствие със Закона за местните данъци и такси.

2. Цели, които се поставят сНаредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол.

Целта на изменението е осигуряването на съответствие между Наредбата и Закона за местни данъци и такси към настоящият момент.

3. Финансови и други средства, необходими за изменението на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол.

Изменението на наредбата не е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни човешки ресурси.

4.Очаквани резултати от изменение на Наредбата за местните данъци на територията на Община Созопол:

Очакваните резултати след изменението на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол:

         – актуална нормативна база свързана с местните данъци; 

5. Предлаганите промени в Наредбата за определянето на местните данъци на територията на Община Созопол са в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.

 

           Проект за изменения в Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Созопол: 


І. В Глава втора „Местни данъци” ,Раздел Iа„Данък върху недвижимите имоти”

       Раздел Iа„Данък върху недвижимите имоти” ( приет с решение № 1276/21.12.2018г. в сила от 01.01.2019г.,чл.18а се изменя така:

„Чл.18а.(нов,приет с решение №1276/21.12.2018 в сила от 01.01.2019г.,изм.с решение №………/………2019г.) Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на 3.5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.”

           Като съответно се отменят т.1 и т.2 б.”а” и „б”.

 

II. В преходните и заключителните разпоредби се създава нов § 15

           „§ 15„(нов,приет с решение №……./….2019г. )Промените,приети с решение

             №……/….2019г.,влизат в сила от 20.04.2019г.”

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

март 2020
пвсчпсн
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031