НачалоОбяви и съобщенияОбявления по ЗУТСъобщение по §4 от ДР на ЗУТ за одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ67800.44.127, м."Мапи", землище Созопол

Съобщение по §4 от ДР на ЗУТ за одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ67800.44.127, м."Мапи", землище Созопол

  • ПДФ
  • Печат

               Община Созопол / ЕКАТТЕ – 67800/, област Бургас, на основание §4, ал.2, от ДР на ЗУТ и чл.61, ал.3 от АПК, съобщава на:

  • собствениците /съсобствениците/ на поземлен имот с идентификатор по КК на гр.Созопол 67800.10.352,
  • собствениците /съсобствениците/ на поземлен имот с идентификатор по КК на гр.Созопол 67800.10.394,
  • собствениците /съсобствениците/ на поземлен имот с идентификатор по КК на гр.Созопол 67800.10.740,
  • собствениците /съсобствениците/ на поземлен имот с идентификатор по КК на гр.Созопол 67800.10.402,
  • собствениците /съсобствениците/ на поземлен имот с идентификатор по КК на гр.Созопол 67800.44.124,

че със съобщение №УТ-2117-71-003/31.0.2019год., на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ е обявена Заповед №8-Z-97/14.01.2019г., на Кмета на Община Созопол, с която е одобрен Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението и урегулиране на ПИ67800.44.127, горска територия, местност ”Мапи”, землище Созопол, като същия се отрежда „за курорт и допълващи дейности“, за изграждане на сгради за отдих и курорт.

             ПУП - ПРЗ   се   намира   в   Община Созопол,   Дирекция “УТКИПЕУП”, пл.”Хан Крум” №2, ет.2, стая №29 и може да се разгледа от заинтересуваните.

         Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от поставяне на настоящето съобщение на таблото за обявления и на интернет страницата на общината, до Административен съд, чрез Община Созопол.


Длъжностни лица:

1. Петранка Гечева –
гл. специалист в Дирекция „УТКИПЕУП”
 
2. Магдалена Парашкевова  –
ст. специалист в Дирекция „УТКИПЕУП”


scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

декември 2020
пвсчпсн
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031