НачалоРегистър на подадени декларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Регистър на декларациите по ЗПКОНПИ

  • ПДФ
  • Печат

Регистър на подадени декларации по чл.35, ал.1, т.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

Номер и дата на входиране на декрарацията

Трите имена на служителя

Длъжност

Вид на декларацията

1

2

3

4

№ 1 / 06.05.2018 г.

Гинка Грудева Каловска

директор ДГ Зеленика

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 2 / 11.05.2018 г.

Елисавета Иванова Памукова

старши експерт ТД

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 3 / 11.05.2018 г.

Даниела Панайотова Стоянова

мл. Експерт ТЗ

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 4 / 11.05.2018 г.

Сияна Здравкова Димитрова

мл. Експерт ЧР

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 5 / 12.05.2018 г.

Станка Недялкова Елова

ст. специалист

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 6 / 13.05.2018 г.

Милка Николова Стамболиева

ст. специалист

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 7 / 14.05.2018 г

Златка Николова Карачолова

ст. счетоводител

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 8 / 14.05.2018 г.

Мадлена Ервант Вълчева

началник отдел ИПЕ

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 9 / 14.05.2018 г.

Любомир Ганчев Йосифов

началник отдел ГРН

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 10 / 14.05.2018г.

Златка Ташева Данчева

гл. специалист ИК

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 11 / 14.05.2018г.

Радослава Валентинова Вълчева

юрисконсулт

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 12 / 14.05.2018г.

Джулия ПетроваСегова

ст. специалест УС

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 13 / 14.05.2018г.

Калинка Найденова Стефчева

счетоводител

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 14 / 14.05.2018г.

Галина Кирова Ангелова

ст. спец. УКРВП

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 15 / 14.05.2018г.

Ирена Димитрова Николова

гл. експерт ТИД

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 16 / 14.05.2018г.

Нора Тодорова Миланова

началник отдел ТИД

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 17 / 14.05.2018г.

Калиопа Янакиева Кънчева

счетоводител

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 18 / 14.05.2018г.

Радостина Емилова Хунева

спец. Строителство

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 19 / 14.05.2018г.

Анастасия Стефанова Любенова

началник отдел УП

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 20 / 14.05.2018г.

Галин Свиленов Иванов

мл. Експерт ИО и ИТ

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 21 / 14.05.2018г.

Мария Стефанова Вълчева

мл. Експерт

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 22 / 14.05.2018г.

Христина Георгиева Ставрева

мл. Експерт ЕМС

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 23 / 14.05.2018г.

Сребрина Калева Македонова

гл. специалист УКРВП

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 24 / 14.05.2018г.

Мариана Паскалева Димитрова

директор КОХД

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 25 / 14.05.2018г.

Магдалена Станчева Парашкевова

ст.спец. Деловодител

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 26 / 14.05.2018г.

Валентина Ивановна Бученкова

мл. Експерт бюджет

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 27 / 14.05.2018г.

Десислава Христова Йорданова

ст. спец. УКРВП

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 28 / 14.05.2018г.

Катя Николова Иванова

гл. спец. ТРЗ

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 29 / 14.05.2018г.

Венета Георгиева Чачева- Явахчова

гл. спец. ИК

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 30 / 14.05.2018г.

Ася Веселинова Чаръкчиева

касиер

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 31 / 14.05.2018г.

Гергана Спасова Глухчева

началник отдел КАИО

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 32 / 14.05.2018г.

Радинка Генчева Коджабашева

гл. спец. Бюджет

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 33 / 14.05.2018г.

Николай Ванев Доскачаров

специалист

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 34 / 14.05.2018г.

Георги Красимиров Илчев

гл. спец. Строителство

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 35 / 14.05.2018 г.

Петя Георгиева Пасева

мл. Експерт ЕМС

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 36 / 14.05.2018г.

Ивайло Костов Костов

гл. експ. строителство

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 37 / 14.05.2018г.

Галина Атанасова Георгиева

началник отдел ПДУС

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 38 / 14.05.2018г.

Бетина Петрова Колева

мл. Експ. ОК

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 39 / 14.05.2018г.

Христо Димитров Христов

директор УТКИПЕУП

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 40 / 14.05.2018г.

Зинаида Георгиева Димитрова

ст. счетоводител

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 41 / 14.05.2018г.

Невена Николова Рейзова-Кичикова

счетоводител

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 42 / 14.05.2018г.

Нина Стоянова Инджова

ст. счетоводител

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 43 / 14.05.2018г.

Златка Щерионова Мусева

директор ФСДБЧР

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 44 /14.05.2018г.

Румяна Стоянова Георгиева

специалист

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 45 / 14.05.2018г.

Невена Маринова Метинева

началник отдел ФСД

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 46 / 14.05.2018г.

Златина Христова Георгиева

гл. сп. УКРВП

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 47 / 14.05.2018г.

Наташа Петкова Георгиева

касиер

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 48 / 14.05.2018г.

Веселина Николова Спасова

Секретар

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 49 / 14.05.2018г.

Петранка Атанасова Гечева

гл. сп. архив

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 50 / 14.05.2018г.

Милен Михайлов Иванов

мл. Експ. Екология

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 51 / 14.05.2018г.

Милчо Стоянов Милев

ст. сп. екология

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 52 / 15.05.2018г.

Адриана Иванова Попова

началник отд. ПМДТУ

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 53 / 15.05.2018г.

Нанка Стоева Георгиева

ст.сп. к-во Зидарово

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 54 / 15.05.2018г.

Керанка Василева Георгиева

ст.сп. к-во Равадиново

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 55 / 15.05.2018г.

Неделя Стоянова Добрева

ст.сп. к-во Вършило

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 56 / 15.05.2018г.

Галина Николаева Христова

директор ДГ Делфинче

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 57 / 15.05.2018г.

Величка Кънчева Цветкова

ст. сп. к-во Росен

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 58 / 15.05.2018г.

Димитринка Ангелова Панайотова

ст. сп. деловодство

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 59 / 15.05.2018г.

Катя Павлова Чачева

началник отд. БЧР

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 60 / 15.05.2018г.

Ваня Николова Дапчева

фин. Контрольор

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 61 / 15.05.2018г.

Тодор Иванов Станев

гл. вътр. Одитор

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 62 / 15.05.2018г.

Дарин Божидаров Хльостаров

юрисконсулт

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 63 / 15.05.2018г.

Калина Желева Павлова

директор ТИДМДТ

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 64 / 15.05.2018г.

Йелдъз Сабриева Шерифова

ст. сп. кво Равна гора

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 65 / 15.05.2018г.

Илиана Георгиева Лулева

гл. сп. УКРВП

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 66 / 15.05.2018г.

Веска Кралева Динева

гл. сп. ДГРН

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 67 / 15.05.2018г.

Гинка Горанова Червенкова

директор ДГ Здравец

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 68 / 15.05.2018г.

Стоян Тодоров Маринов

директор ОП РП

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 69 / 15.05.2018г.

Веселина Борисова Брусалиева

специалист

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 70 / 15.05.2018г.

Здравка Михайлова Андонова

ст. специалист

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 71 / 15.05.2018г.

Светлана Стефанова Чопаринова

ст. спец. К-во Атия

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 72 / 15.05.2018г.

Тодорка Христова Тодорова

км. нам. - Вършило

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 73 / 15.05.2018г.

Ивелина Димитрова Стоева

специалист к-во Габър

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 74 / 16.05.2018г.

Ивелина Антонова Караниколова

директор ДГ Детелина

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 75 / 16.05.2018г.

Татяна Христова Кирякова

гл. инсп.ПМДТУ

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 76 / 16.05.2018г.

Кремена Петрова Кичукова

инспектор

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 77 / 16.05.2018г.

Саня Велева Анестева

инспектор

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 78 / 16.05.2018г.

Атанаска Николова Костова

мл. Експерт

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 79 / 17.05.2018г.

Божана Петрова Тодорова

ст.сп. к-во Черноморец

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 80 / 17.05.2018г.

Гергана Янева Тончева

сп. к-во Черноморец

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 81 / 17.05.2018г.

Зора Петрова Свиридова

ст. сп. к-во Черноморец

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 82 / 17.05.2018г.

Иванка Стоянова Вълчанова

сп. к-во Черноморец

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 83 / 17.05.2018г.

Стефка Недева Иванова

счет.-касиер - к-воЧ-ц

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 84 / 17.05.2018г.

Веска Николова Георгиева-Кавалджиева

спец. К-во Ч-ц

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 85 / 17.05.2018г.

Иванка Ангелова Георгиева

ст. инспектор

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 86 / 17.05.2018г.

Костадинка Малчева Стаматова

спец. К-во Ч-ц

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 87 / 17.05.2018г.

Янка Миткова Сотирова

секретар МКБППМН

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 88 / 17.05.2018г.

Кети Николова Доскачарова

ст. специалист

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 89 / 17.05.2018г.

Нина Вълкова Кьосева

гл. счетоводител

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 90 / 17.05.2018г.

Виктория Веселинова Димитрова

гл. спец. строителство

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 91 / 17.05.2018г.

Албена Тонева Хаджийска

инкасатор- събирач

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 92 / 18.05.2018г.

Стефка Георгиева Михайлова

гл. сп. ГРН

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 93 / 18.05.2018г.

Галина Николаева Апостолова

спец. ГРН

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 94 / 18.05.2018 г.

Тоня Колева Неделчева

мл. Експ. ГРН

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 95 / 23.05.2018г.

Пенка Петкова Стоянова

км.нам.-Присад

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 96 / 23.05.2018 .

Анжела Желева Иванова

спец.-Присад

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 97 / 24.05.2018г.

Татяна Тодорова Батлева

директор ДГ-Зидарово

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 98 / 28.05.2018г.

Лилия Кирилова Стаматова

ст. счет. ПМДТУ

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 99 / 29.05.2018г.

Ваня Андонова Петрова

гл. спец.ПМДТУ

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 100 / 31.05.2018г.

Вяра Паскалева Милчева

рък. ДДО ОДЗ

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 101 / 04.06.2018г.

Елена Иванова Михова

ст. инсп.

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 102 / 04.06.2018г.

Мария Василева Симеонова

дир. ДГ Снежанка

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 103 / 06.06.2018г.

Костадин Янев Германов

сл. сиг. на информ.

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 104 / 07.06.2018г.

Петя Павлова Узунова

гл. спец. УС

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 105 / 07.06.2018г.

Румен Викторов Илиев

директор ОГП

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 106 / 07.06.2018г.

Ралица Йорданова Дякова

гл. експ. ЕМС

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 107 / 07.06.2018г.

Божанка Николова Чампарова

дир. АПИО

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 108 / 07.06.2018г.

Христо Георгиев Бардуков

секретар КМДС

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 109 / 08.06.2018г.

Димитър Недев Недев

директор ОКИ

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 110 / 08.06.2018г.

Гергана Костадинова Костадинова

сп. УКРВП

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 111 / 08.06.2018г.

Венелина Атанасова Калова

ст. спец. УКРВП

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 112 / 08.06.2018г.

Мария Георгиева Харитова

техн. Сътрудник ОбС

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 113 / 08.06.2018г.

Марияна Недева Пазвантова

секретар-деловодител

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 114 / 08.06.2018г.

Цветелина Бойкова Карчева

юрисконсулт

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 115 / 06.08.2018г.

Малина Миленкова Дончева

н-к УКРВП

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№ 116 / 03.09.2018г.

Юлия Пламенова Куршумова

мл. Експерт

Декларация по чл.35,ал.1,т.2

№   /

№   /

№   /

№   /

№   /

№   /

№   /

№   /

№   /

№   /

№   /

№   /

№   /

№   /

№   /

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

април 2019
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930