НачалоФинансиЧовешки ресурсиОбщина Созопол обявява конкурс за длъжността Началник отдел „Устройство на територията, кадастър, регулация и вертикално планиране” при Дирекция „Устройство на територията, кадастър, инвестиционна политика, екология и управление на проекти”

Община Созопол обявява конкурс за длъжността Началник отдел „Устройство на територията, кадастър, регулация и вертикално планиране” при Дирекция „Устройство на територията, кадастър, инвестиционна политика, екология и управление на проекти”

Община Созопол, на основание чл. 10а от Закон за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители и Заповед № 8-Z-822/18.06.2018 г. на кмета на Община Созопол, 

ОБЯВЯВА

конкурс за длъжността

Началник отдел „Устройство на територията, кадастър, регулация и вертикално планиранепри Дирекция „Устройство на територията, кадастър, инвестиционна политика, екология и управление на проекти” - Община Созопол, при следните условия:

1. Изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

-          минимална образователна степен - бакалавър;

-          минимален професионален опит - 4 години;

-          минимален ранг - ІІІ младши;

1.2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

- образователна степен магистър по специалност Архитектура;

- 2 г. професионален опит в публична администрация в областта на устройственото планиране;

-          управленска, организационна, комуникационна компетентност;

-          компютърни умения – MS Office, Word, Еxcel и специализирани за профила на длъжността софтуерни програми;

1.3. Предимство за кандидата са:

-                     допълнителен професионален опит в публична администрация, извън посочения в т. 1.2;

-                     професионален опит в областта на инвестиционното проектиране;

-                     владеене или ползване на английски език.

2. Кратко описание на длъжността съгл. длъжностна характеристика: ръководи, организира, координира и контролира дейността на отдела; носи отговорност за точното спазване на нормативните актове; организира изпълнението на задачите в областите устройство на територията, кадастър, регулация и вертикално планиране; отчита постигането на целите и дейността на отдела.

3. Граници на основната месечна заплата, определена за длъжността – от 510 до 1400 лв.

4. Начин на провеждане на конкурса: тест и интервю.

5. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:

-          заявление по образец за участие в конкурса (Приложение № 2) към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

-          декларация (по образец) от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от право да заеме определената длъжност;

-          копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

-          копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

-          други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

6. Документите следва да бъдат подадени в деловодството на Община Созопол – гр. Созопол, пл. Хан Крум № 2, в 14-дневен дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса, всеки работен ден от 8.30 ч. до 17.15 ч.

7. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

8. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на таблото за обявления в административната сграда на Община Созопол на горепосочения адрес, както и на интернет страницата на общината с адрес: www.sozopol.bg.

За информация: телефон 0550/25 711 – Община Созопол, звено „Човешки ресурси”.

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

юни 2022
пвсчпсн
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930