НачалоОбяви и съобщенияОбявления по ЗУТСъобщение по §4, ал.2 от ДР на ЗУТ до собствениците на ПИ 67800.5.279 м. „Буджака“, землище гр.Созопол

Съобщение по §4, ал.2 от ДР на ЗУТ до собствениците на ПИ 67800.5.279 м. „Буджака“, землище гр.Созопол

  • ПДФ
  • Печат

      Община Созопол /ЕКАТТЕ – 67800/, ОБЛАСТ Бургас, на основание §4, ал.2, изречение 2 и 3 от ДР на ЗУТ, съобщава на собствениците на ПИ 67800.5.279 м. „Буджака“, землище гр.Созопол, че със съобщение изх.№ УТ-2117-31-002/10.05.2018г., на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ е обявен проект на ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план – план регулация и застрояване / за промяна предназначението и урегулиране на поземлеи имоти 67800.5.844и 67800.5.761 по КК на гр.Созопол в м. „Буджака“, землище гр.Созопол, за изграждане на вилни сгради.

ПУП - план реглация и застрояване се намира в Дирекция „УТКИПЕУП“ при Община Созопол, пл. ‘‘Хан Крум‘‘№2,ет.2,стая №29 и може да се разглежда от заинтересованите.

      На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от публикуване на съобщението, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до общинската администрация.

    

          На основание §4, ал.2 от ДР на ЗУТ, долуподписаните удостоверяваме, че на 04.06.2018год., след изтичане на срока по чл.128, ал.5 от ЗУТ, горното съобщение е свалено от информационното табло и от интернет страницата на общината.


Длъжностни лица:


Магдалена Парашкевова                                             Златинка Георгиева

/Ст.специалист в Д-я „УТКИПЕУП/                  /гл. Специалист УТКРВП в Д-я „УТКИПЕУП“/


scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

август 2020
пвсчпсн
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31