НачалоФинансиЧовешки ресурсиКонкурс за длъжността Финансов контрольор при Община Созопол

Конкурс за длъжността Финансов контрольор при Община Созопол

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закон за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители и Заповед №8-Z 1412/16.11.2017г. на кмета на Община Созопол,

ОБЯВЯВА

КОНКУРС за длъжността Финансов контрольор при Община Созопол, при следните условия:

1. Изисквания за заемане на длъжността:

1.1.Минимални и специфични изисквания,  предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

-   образователна степен  - магистър;

-   минимален професионален опит-  2 години;

-   ранг – ІV младши;

1.2.Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

-  висше образование в областта на финансите  или счетоводството;

-  познания в областта на финансовото управления и контрол в публичния сектор;

-  компютърна грамотност – владеене на  Microsoft Word,  Microsoft  Excel и  Internet Explorer;

-  лични качества – умение за ръководене и работа в екип, инициативност, оперативност, добри комуникативни качества.

2. Описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:  организира и осъществява предварителен контрол за законосъобразност на дейностите и структурите в общината по Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор; преди вземането/извършването на всички решения/действия извършва съпоставяне с изискванията на приложимото законодателство, за да се гарантира тяхното спазван; писмено изразява мнение, относно законосъобразността на решенията/действията, свързани с разпореждане на активи и средства (включително поемането на задължения и извършване разходи) в общината; следи за изпълнение на задълженията по СФУК чрез извършване на конкретни документални проверки, анкетиране и чрез физически проверки на място; координира дейностите по вътрешен контрол в общината и организира своевременно актуализиране на вътрешните правила и контролни процедури.

3. Граници на основната месечна заплата, определена за длъжността – от 460 до 1200 лв.

4. Начин на провеждане на конкурса: тест и интервю.

5. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:

-  заявление по образец за участие в конкурса /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/;

- декларация (по образец) от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от право да заеме определената длъжност;

- копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен;

- копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг.

6. Документите следва да бъдат подадени в 10-дневен дневен срок от публикуване на обявлението за провеждане на конкурса, в деловодството на Община Созопол, пл.Хан Крум №2, до 07.12.2017 г.  включително, всеки работен ден от 8.30 ч. до 17.15 ч.

7. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

8. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на таблото за обявления в административната сграда на Община Созопол, както и на електронната страницата на общината с адрес www.sozopol.bg

За информация: телефон 0550/25 711 – Община Созопол -  звено „Човешки ресурси”.

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

юни 2022
пвсчпсн
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930