НачалоФинансиЧовешки ресурсиКонкурс за длъжността Главен вътрешен одитор при Община Созопол

Конкурс за длъжността Главен вътрешен одитор при Община Созопол

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закон за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители и Заповед № 8-Z-1425/23.11.2017г. на кмета на Община Созопол,

ОБЯВЯВА

конкурс за длъжността

Главен вътрешен одитор

при Община Созопол

1. Изисквания за заемане на длъжността:

1.1.            Минимални и специфични изисквания,  предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

-  образователна степен - бакалавър

- минимален професионален опит- 2 години професионален опит в публична администрация в областта на контрола, вътрешния или външния одит;

-   ранг – ІV младши;

- специфично изискване за заемане на конкурсната длъжност: да отговаря на изискванията на чл. 19 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

1.2.            Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

-   висше икономическо образование;

-   управленска, лидерска, комуникационна компетентност;

-   умения за работа с компютърна и  информационна техника и системи;

-  добро познаване на законодателството, свързано с вътрешния одит и контрол и правилно прилагане на разпоредбите му в съответната област;

-  познания и/или опит в контрола и/или управлението на средствата от фондове и програми на ЕС.

2. Кратко описание на длъжността съгл. длъжностна характеристика: Да осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси с оглед постигане целите на Общината.

3. Граници на основната месечна заплата, определена  за длъжността – от 460 до 1200 лв.

4. Начин на провеждане на конкурса: тест и интервю

5. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:

-          заявление по образец за участие в конкурса (Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители);

-          декларация (по образец) от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от право да заеме определената длъжност;

-          копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен;

-          Копие на сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор” издаден от министъра на финансите;

-          копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобития ранг.

6. Документите следва да бъдат подадени в 10-дневен дневен срок от публикуване на обявлението за провеждане на конкурса, в деловодството на Община Созопол, пл.Хан Крум №2, до 07.12.2017 г.  включително, всеки работен ден от 8.30 ч. до 17.15 ч.

7. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

8. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на таблото за обявления в административната сграда на Община Созопол, както и на електронната страницата на общината с адрес www.sozopol.bg

За информация: телефон 0550/25 711 – Община Созопол -  звено „Човешки ресурси”.

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

юни 2022
пвсчпсн
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930