НачалоОбяви и съобщенияОбявиПроцедура по принудително отчуждаване на недвижими имоти

Процедура по принудително отчуждаване на недвижими имоти

            На основание чл. 25 ал.1, във връзка с чл. 21 ал. 1 от ЗОС, в съответствие с влязъл в сила подробно устройствения план за техническа инфраструктура „Второстепенна улица“, местност Мапи и Ачмалъци, одобрен с Решение № 567 от 31.07.2013г.на Общински съвет Созопол, с оглед реализиране на проект на техническата инфраструктура Второстепенна улица“, местност Мапи и Ачмалъци,  Кметът на Община Созопол уведомява собствениците, че открива процедура по принудително отчуждаване на следните  недвижими имоти:

 

Собственик

 

Поземлен имот идентификатор

Трайно предназначение на територията

Площ за отчуждаван е

/кв.м./

Размер на дължимото обезщетени е

Зурмали Ахилеев Алексопулов

67800.53.16

/проектен 67800.53.178

земеделска, НТП- друг вид нива

89 кв.м.

2810 лв.

Костадин Иванов Костадинов, Олга Костадинова Костадинова, Сотир Костадинов Костадинов

67800.53.17

/проектен 67800.53.177

земеделска, НТП- друг вид нива

22 кв.м.

695 лв.

Димитър Киров Крушков, Венцислав Вълчев Делииванов

67800.53.19

/проектен 67800.53.172

земеделска, НТП- друг вид нива

233 кв.м.

7360 лв.

Михаил Маргаритов Иванов

67800.53.21

/проектен 67800.53.170

земеделска, НТП- друг вид нива

70 кв.м.

2210лв.

Мари Луиз Патрик Фавр

67800.53.22

/проектен 67800.53.169

земеделска, НТП- друг вид нива

240 кв.м

7580лв.

Маргарит Теологов Хльостаров

67800.40.127

/проектен 67800.40.178

горска, НТП- друг вид дървопроизводителна гора

66 кв.м

2085лв.

„Енергоатом“ ЕООД

67800.40.136

/проектен 67800.40.177

горска, НТП- друг вид дървопроизводителна гора

21 кв.м

665лв.

„Енергоатом“ ЕООД

67800.40.128

/проектен 67800.40.176

горска, НТП- друг вид дървопроизводителна гора

231 кв.м

7300лв.

„Енергоатом“ ЕООД

67800.40.143

/проектен 67800.40.175

горска, НТП- друг вид дървопроизводителна гора

1 кв.м

30лв.

Пенка Живкова Коста динова, Магда Богословова Георгиева, Мария Богословова Салабашева, Георги Богословов Костадинов 

67800.40.154

/проектен 67800.40.173

горска, НТП- друг вид дървопроизводителна гора

99 кв.м

3130лв.

          

            В срока на обявлението собствениците на посочения имот следва да представят документи за собственост в отдел „Правни дейности и управление на собствеността”, Община Созопол, пл.”Хан Крум” №2, стая №37. В противен случай сумата за паричното обезщетение ще бъде преведена по сметка на Община Созопол, съгласно чл.29, ал.2 от ЗОС.

           Правоимащите лица могат да посочат банкова сметка, по която да им бъде преведено обезщетението за отчуждавания имот.

           Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Община Созопол и копие от него да се постави на определеното за целта място в сградата на общината.

 

 

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Кмет

на Община Созопол

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

август 2020
пвсчпсн
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31