НачалоФинансиЧовешки ресурсиКонкурс за длъжността НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „ТУРИЗЪМ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ” към Дирекция „Туризъм, икономически дейности, местни данъци и такси”

Конкурс за длъжността НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „ТУРИЗЪМ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ” към Дирекция „Туризъм, икономически дейности, местни данъци и такси”

 

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закон за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители и Заповед №8-Z- 1299/23.10.2017г. на кмета на Община Созопол,

 

ОБЯВЯВА

конкурс за длъжността

 

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „ТУРИЗЪМ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ”

към Дирекция „Туризъм, икономически дейности, местни данъци и такси”

 

1. Изисквания за заемане на длъжността:

1.1.      Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

-           минимална образователна степен – бакалавър,

-           минимален професионален опит - 4 години;

-           минимален ранг - ІІІ младши;

1.2.      Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

-           3 г. професионален опит в публична администрация;

-           управленска, организационна, комуникационна компетентност;

-           компютърни умения – MS Office, Word, Еxcel и специализирани софтуерни програми;

1.2а. Предимство за кандидата са:

-                      висше образование по специалност в областта на туризма или икономиката;

-                      владеене или ползване на чужди езици. 

2. Кратко описание на длъжността съгл. длъжностна характеристика: ръководи, организира, координира и контролира дейността на отдела. Носи отговорност за точното спазване на нормативните актове; организира изпълнението на задачите в областта на икономиката, туризма, транспорта, земеделието и др.; отчита постигането на целите и дейността на отдела.

3. Граници на основната месечна заплата, определена за длъжността – от 460 до 1400 лв.

4. Начин на провеждане на конкурса: тест и интервю.

5. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:

-           заявление по образец за участие в конкурса (Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители);

-           декларация (по образец) от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от право да заеме определената длъжност;

-           копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен;

-           копия от документи, удостоверяващи продължителността и сферата на професионалния опит или придобития ранг.

6. Документите следва да бъдат подадени в 10-дневен дневен срок от публикуване на обявлението за провеждане на конкурса, в деловодството на Община Созопол, пл. Хан Крум № 2, до 03.11.2017 г. включително, всеки работен ден от 8.30 ч. до 17.15 ч.

7. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

8. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на таблото за обявления в административната сграда на Община Созопол, както и на електронната страницата на общината с адрес www.sozopol.bg.

За информация: телефон 0550/25 711 – Община Созопол – звено  „Човешки ресурси”.

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

юни 2022
пвсчпсн
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930