НачалоОбяви и съобщенияОбявиКонкурс за длъжността Директор на ДГ „Делфинче” гр.Черноморец, община Созопол

Конкурс за длъжността Директор на ДГ „Делфинче” гр.Черноморец, община Созопол

 

ОБЩИНА  СОЗОПОЛ

На основание чл.217, ал.3 от ЗПУО, чл.91 от КТ и  във връзка със Заповед № 8-Z-48 /06.01.2016г. на Кмета на община Созопол

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността Директор на ДГ „Делфинче” гр.Черноморец, община Созопол, при следните условия:

 

  1. Кратка характеристика  за длъжността:

Директорът на  детската градина :

-   организира, контролира и отговаря за цялостната дейност на детската градина;

-   спазва и прилага държавните образователни  изисквания;

-   осигурява безопасни условия за възпитание, обучение и труд;

-  представлява институцията пред органи, организации и лица и сключва договори с юридически и физически лица, в съответствие с предоставените му правомощия.

  1. Изисквания към кандидатите

1.Висше образование, специалност „Предучилищна педагогика”

2.Образователно-квалификационна степен „Магистър” или „Бакалавър”

3.Професионален педагогически опит най-малко 5 години.

4.Да отговаря на изискванията по чл.215, ал.1 на  ЗПУО : да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, да не са лишени от правото да упражняват професията си, да не страдат от заболявания и психически отклонения, които застрашават живота и здравето на децата, определени с наредба издадена от министъра на здравеопазването и съгласувана с министъра на образованието и науката.

  1. Необходими документи за участие в конкурса

1.Заявление до Кмета на община Созопол/ свободен текст /

2.Подробна автобиография /CV/

3.Диплома за завършено висше образование /копие /

4.Сертификат за компютърна грамотност, ако е на лице такъв

5.Лична карта /копие/

6.Документи за научно звание или научна степен, за професионална квалификационни степени, ако кандидатът притежава такива

7.Документ, доказващ осигурителния стаж и  професионален  опит /препис–извлечение от трудова книжка, осигурителна книжка, УП3 /

8.Карта за предварителен медицински преглед във връзка с кандидатстването за длъжността „директор” на детска градина.

9.Свидетелство за съдимост /актуално /

10.Други документи по преценка на кандидата.

Кандидатите подават ксерокопие на документите си в Общинска администрация Созопол, като представят оригиналите за сверяване.

  1. Начин за провеждане на конкурса

1.Допускане по документи

2.Решаване на тест и провеждане на събеседване

V. Срок и място за подаване на документи

1.Документите ще се приемат всеки ден, в рамките на работното време, в едномесечен срок от датата на публикуване на обявата в общински вестник „Созопол”, във  фронт-офиса на община Созопол .

За датата, часа и мястото за провеждане на конкурса, кандидатите ще бъдат уведомени писмено.

2.Длъжностната характеристика за длъжността и правилата за провеждане на конкурса ще бъдат предоставени на кандидатите в деня на подаване на документите, срещу подпис, в стая № 11 на Общинска администрация, Отдел „Образование”.

3.Резултатите от конкурса ще бъдат съобщени съгласно чл.95, ал.2 от Кодекса на труда.

4.Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на сайта на община Созопол, както и на таблото за обяви и съобщения в сградата на община Созопол.

5.За справка и информация –тел.0550/22393

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

август 2020
пвсчпсн
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31