НачалоОбяви и съобщенияОбявиПОДБОР ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛ НА ТРУДОВ ДОГОВОР, НА ДЛЪЖНОСТТА «ЕКСПЕРТ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ» ПО ПРОЕКТ №BG05M2OP00-3.001-0036 « ГОТОВИ ЗА УСПЕХ», ФИНАНСИРАН ОТ ОП НОИР

ПОДБОР ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛ НА ТРУДОВ ДОГОВОР, НА ДЛЪЖНОСТТА «ЕКСПЕРТ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ» ПО ПРОЕКТ №BG05M2OP00-3.001-0036 « ГОТОВИ ЗА УСПЕХ», ФИНАНСИРАН ОТ ОП НОИР

 

      1.КРАТКО  ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

      Организира и контролира дейностите по структуриране и подготовка на обучителните програми    на групите  за допълнително обучение  по български език  в детски градини  на територията на община Созопол .Осъществява мониторинг на работата на учителите, водещи това обучение, в изпълнение на Дейност 1 по проекта.

 

       2. МИНИМАЛНИ И СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРЕДВИДЕНИ В НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

         -  Степен на образование-висше, педагогическо;

         -  Образователно-квалификационна степен-бакалавър;

         - Професионален опит - минимум  3 години в областта на образованието и хуманитарните дейности;

 

       3. ИЗИСКВАНИЯ, ПРЕДВИДЕНИ В ДЛЪЖНОСТНАТА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

        - Професионални направления: Педагогически науки, българска филология, предучилищно образование;

        - Да  познава : ЗПУО, ЗМСМА, нормативни и поднормативни  документи и актове  в системата на образованието ;

        -  Личностни умения и компетентности- умения за работа в екип, комуникативна и професионална компетентност, ориентация към очаквания резултат;

        - Лични качества - инициативност, оперативност, коректност, лоялност към организацията;

       -    Компютърна грамотност- работа с  MS office,  internet, ел.поща

 

      4.НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА – Допустимост по документи и интервю;

 

      5. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЛЕДВА ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ ОТ КАНДИДАТА ЗА УЧАСТИЕ В ПОДБОРА:

      -  Писмено заявление за работа;

      - Копия от документи за придобита образователна степен и специалност, документи за допълнителна квалификация;

      -  Автобиография / европейски формат/

      - Документи за компютърна грамотност/ако притежава такъв /

      - Копия  от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

      - Препоръки от  работодател;

      - Мотивационно писмо;

    

 

    6. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

Документите следва да бъдат представени лично или чрез упълномощено от кандидата лице, до 15.09.2016 год./включително/, 17.00 часа на адрес: гр.Созопол, пл.”Хан Крум”№ 2 – Общинска администрация, Фронт-офис, партер;

Задължително е представянето на оригиналите на копираните документи за сверяване от служителите, определени да приемат документите;

След изтичане  срока  на обявата  комисията проверява съответствието на представените  документи с обявените изисквания и провежда интервю с допуснатите кандидати.

 

За информация: тел.0550/22393  и сайта на община Созопол

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (обява експерт обр. дейности.docx)Обявата60 Kb
scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

tr.han

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

април 2018
пвсчпсн
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30