НачалоОбяви и съобщенияОбявиДве обявления за откриване на процедура по принудително отчуждаване на недвижими имоти в с. Равадиново

Две обявления за откриване на процедура по принудително отчуждаване на недвижими имоти в с. Равадиново

 


 

ОБЯВЛЕНИЕ

            На основание чл. 25 ал.1, във връзка с чл. 21 ал. 1 от ЗОС, в съответствие с влязъл в сила проект на подробно устройствен план за УПИ VI„За озеленяване, спорт и детски площадки”, одобрен с Решение №1295 от 30.06.2015г. на Общински съвет – Созопол, с оглед реализиране на проект на техническата инфраструктура, Кметът на Община Созопол уведомява собствениците, че открива процедура по принудително отчуждаване на следните  недвижими имоти:

 

Собственик

Поземлен имот  идентификатор

Трайно предназначение на територията

Площ за отчуждаване

/кв.м./

Размер на дължимото обезщетение

ПК „Изгрев”

УПИ V, кв.6 по плана на с.Равадиново

урбанизирана

246 кв.м.

6 100 лв.

 

            В срока на обявлението собствениците на посочения имот следва да представят документи за собственост в отдел „Правни дейности и управление на собствеността”, Община Созопол, пл.”Хан Крум” №2, стая №37. В противен случай сумата за паричното обезщетение ще бъде преведена по сметка на Община Созопол, съгласно чл.29, ал.2 от ЗОС.

           Правоимащите лица могат да посочат банкова сметка, по която да им бъде преведено обезщетението за отчуждавания имот.

           Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Община Созопол и копие от него да се постави на определеното за целта място в сградата на общината.

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Кмет

на Община Созопол
 

ОБЯВЛЕНИЕ

            На основание чл. 25 ал.1, във връзка с чл. 21 ал. 1 от ЗОС, в съответствие с влязъл в сила подробно устройствения план за „Второстепенни улици от осови точки 160 до 129, от 104 до 107, от 53 до 56, в землище на гр.Созопол и с.Равадиново”, одобрен с Решение №1056 от 30.10.2014г. на Общински съвет – Созопол, с оглед реализиране на проект на техническата инфраструктура, „Второстепенни улици от осови точки 160 до 129, от 104 до 107, от 53 до 56, в землище на гр.Созопол и с.Равадиново”,  Кметът на Община Созопол уведомява собствениците, че открива процедура по принудително отчуждаване на следните  недвижими имоти:

 

Собственик

Поземлен имот  идентификатор

Трайно предназначение на територията

Площ за отчуждаване

/кв.м./

Размер на дължимото обезщетение

Наследници на Иван Атанасов Костов

67800.16.138

земеделска, НТП-изоставено трайно насаждение

55кв.м.

58 лв.

1.Тодор Иванов Гущеров

2.Румяна Недялкова Златанова

3.Иван Тодоров Гущеров

67800.16.135

земеделска, НТП-изоставено трайно насаждение

28 кв.м.

30лв.

1.Костадин Илиев Илиев

2.Стефчо Илиев Илиев

67800.16.96

земеделска, НТП-друг вид нива

126 кв.м.

132 лв.

Наследници на Радка Костадинова Георгиева

67800.16.94

земеделска, НТП-друг вид нива

64 кв.м.

67 лв.

Николина Костадинова Панайотова

67800.16.88

земеделска, НТП-друг вид нива

90 кв.м

94 лв.

Наследници на Христофор Николов Хрисоскулов

67800.16.86

земеделска, НТП- нива

281 кв.м.

293 лв.

Наследници на Христофор Николов Хрисоскулов

67800.16.74

земеделска, НТП-друг вид нива

400 кв.м.

416 лв.

Наследници на Костадин Балас Буфлев

67800.16.34

земеделска, НТП-изоставено трайно насаждение

146 кв.м.

152 лв.

1.Наследници на Генчо Господинов Генчев

2.Стоян Тотев Динев

3.Диана Иванова Димитрова

67800.15.95

земеделска, НТП-друг вид нива

80 кв.м.

84 лв.

1.Илия Георгиев Димитров

2.Мария Атанасова Димитрова

67800.1.334

земеделска, НТП-друг вид нива

100  кв.м.

104 лв.

1.Димитър Хрусанов Тодоров

2.Тодорка Атанасова Тодорова

67800.1.333

земеделска, НТП-друг вид нива

82 кв.м.

86 лв.

„К и П Груп Созопол 2013” ООД

67800.1.332

земеделска, НТП-друг вид нива

235 кв.м.

245 лв.

„Био Инвестмънт” ЕООД

67800.1.178

земеделска, НТП-друг вид нива

280 кв.м.

292 лв.

„К и П Груп Созопол 2013” ООД

 67800.1.145

земеделска, НТП-друг вид нива

112 кв.м.

117 лв.

Наследници  на Никола Ангелов Коджаниколов

67800.1.143

земеделска, НТП- друг вид нива

154 кв.м.

 161 лв.

Наследници на Киро Атанасов Вълков

67800.1.142

земеделска, НТП-друг вид нива

147 кв.м.

153 лв.

Наследници на Сотир Атанасов Вълков

67800.1.141

земеделска, НТП-друг вид нива

171 кв.м.

178 лв.

Наследници на Николай Янакиев Арабаджиев

67800.1.116

земеделска, НТП-друг вид нива

642 кв.м.

668 лв.

1.Наследници на Яни Костадинов Трендафилов

2.Атанас Димитров Трендафилов

67800.1.111

земеделска, НТП-друг вид нива

77 кв.м.

81 лв.

„Куш Инвест” ООД

67800.1.82

урбанизирана, НТП- за друг обществен обект, комплекс

211 кв.м.

220 лв.

Наследници на Ставро Димитров Пинаков

67800.1.78

земеделска, НТП-пасище

103 кв.м.

108 лв.


           

            В срока на обявлението собствениците на посочения имот следва да представят документи за собственост в отдел „Правни дейности и управление на собствеността”, Община Созопол, пл.”Хан Крум” №2, стая №37. В противен случай сумата за паричното обезщетение ще бъде преведена по сметка на Община Созопол, съгласно чл.29, ал.2 от ЗОС.

           Правоимащите лица могат да посочат банкова сметка, по която да им бъде преведено обезщетението за отчуждавания имот.

           Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Община Созопол и копие от него да се постави на определеното за целта място в сградата на общината.

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Кмет

на Община Созополscroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

август 2020
пвсчпсн
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31