НачалоОбяви и съобщенияОбявиКонкурс за длъжността: Главен вътрешен одитор

Конкурс за длъжността: Главен вътрешен одитор

-gerbНа основание чл. 10а, ал. 2 от Закон за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители и Заповед № 8-Z-926/13.07.2015г. на кмета на Община Созопол,ОБЯВЯВА

конкурс за длъжността

Главен вътрешен одитор

при Община Созопол

 

1. Изисквания за заемане на длъжността:

1.1.Минимални и специфични изисквания,  предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

- образователна степен  - бакалавър

-   минимален професионален опит-  2 години професионален опит в публична администрация в областта на контрола, вътрешния или външния одит;

- ранг – ІV младши;

- специфично изискване за заемане на конкурсната длъжност: да отговаря на изискванията на чл. 19 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

1.2.Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

-      висше икономическо образование;

-      управленска, лидерска, комуникационна компетентност;

-      умения за работа с компютърна и  информационна техника и системи;

-   добро познаване на законодателството, свързано с вътрешния одит и контрол и правилно прилагане на разпоредбите му в съответната област;

-   познания и/или опит в контрола и/или управлението на средствата от фондове и програми на ЕС.

2. Кратко описание на длъжността съгл. длъжностна характеристика: Да осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси с оглед постигане целите на Общината.

3. Граници на основната месечна заплата, определена  за длъжността – от 390 до 1000 лв.

4. Начин на провеждане на конкурса: тест и интервю

5. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:

-заявление по образец за участие в конкурса (Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители);

-декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от право да заеме определената длъжност;

-копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен;

-Копие на сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор” издаден от министъра на финансите;

-копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобития ранг.

6. Документите следва да бъдат подадени в 10-дневен дневен срок от публикуване на обявлението за провеждане на конкурса, в деловодството на Община Созопол.

7. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

8. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на таблото за обявления в административната сграда на Община Созопол.

 

 

 

 

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (одитори.pdf)Списък на допуснатите кандидати129 Kb
scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

август 2020
пвсчпсн
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31