НачалоОбяви и съобщенияОбявиКонкурс за длъжността: Началник на отдел „правни дейности и управление на собствеността”

Конкурс за длъжността: Началник на отдел „правни дейности и управление на собствеността”

-gerbНа основание чл. 10а, ал. 2 от Закон за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители и Заповед № 8-Z-927/13.07.2015г. на кмета на Община Созопол,ОБЯВЯВА

конкурс за длъжността

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „ПРАВНИ ДЕЙНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”

към Дирекция към „Административно-правно и информационно обслужване”

 

 

1. Изисквания за заемане на длъжността:

 

1.1.Минимални и специфични изисквания,  предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

- минимална образователна степен  - бакалавър;

- минимален професионален опит -  4 години;

- минимален ранг - III младши;

1.2.Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

-висше юридическо образование, образователна степен магистър;

-3 г. професионален опит в публична администрация - в правен отдел или в сфера на дейност, свързана с управление на собствеността;

-управленска, лидерска, комуникационна компетентност;

-- умения за работа с компютърна и  информационна техника и   системи

2. Кратко описание на длъжността съгл. длъжностна характеристика: Ръководи, контролира и осъществява методическа помощ на служителите в отдел ”ПД и УС”;Осъществява методическа помощ при изготвяне - на правни становища и юридическа консултация по проблеми, касаещи законосъобразното функциониране на общинска администрация – Созопол; Осъществява процесуално представителство на общинска администрация – Созопол; Подпомага директорите на дирекции и началник отделите в дейността им.

 

3. Граници на основната месечна заплата, определена  за длъжността – от 390 до 1400 лв.

4. Начин на провеждане на конкурса: тест и интервю

5. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:

-заявление по образец за участие в конкурса (Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители);

-декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от право да заеме определената длъжност;

-копия от документи за придобито висше юридическо образование;

-копие от документ, удостоверяващ придобита юридическа правоспособност;

-копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобития ранг.

6. Документите следва да бъдат подадени в 10-дневен дневен срок от публикуване на обявлението за провеждане на конкурса, в деловодството на Община Созопол.

7. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

8. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на таблото за обявления в административната сграда на Община Созопол.

 

 

 

 

 

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (ПДУС.pdf)Списък на допуснатите кандидати134 Kb
scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

август 2020
пвсчпсн
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31