НачалоОбяви и съобщенияОбявиЗабрана за строителство

Забрана за строителство

        Във връзка с разпоредбите на чл.15 от ЗУЧК, Общински Съвет Созопол взе РЕШЕНИЕ с № 1108 от 16.02.2015г., с което определя забраната за извършване на СМР както следва :

1. За на територията на гр. Черноморец;  в.с. „Света Марина", м. „Буджака”, м. „Каваци”, м. „Мапи”, м. „Градина”, м. „Аклади”, м. „Ачмалъци“, м. „Герени”, м. „Аклади чеири”, м. „Акра”, както и други самостоятелно обособени курортни комплекси и курортни територии, къмпинги и ваканционни селища (вилни и туристически селища), находящи се в землището на гр.Созопол и гр. Черноморец, както следва:

от 15.05.2015год. до 30.09.2015год. да се преустанови достъпът на всякакъв вид тежка строителна механизация и извършването на всички видове строителни и монтажни работи на открито, като до 01.06.2014 год. участниците в процеса на строителството да привършат и с вътрешните довършителни дейности и приведат строителните обекти в подходящ вид, като за изпълнение на горното, транспортът следва да бъде организиран с МПС до 5 т.;

2. Извършването на строителни и монтажни работи на територията на с. Равадиново, както следва:

от 01.07.2015год.. до 15.09.2015год. да се преустанови достъпът на всякакъв вид тежка строителна механизация и извършването на всички видове строителни и монтажни работи на открито.

при извършване на демонтажни и монтажни работи на закрито, да се спазват изискванията и забраните, определени съгласно Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол

3. Във всички останали курортни и вилни територии по чл. 15 от ЗУЧК, в границите на Община Созопол, неупоменати по-горе и попадащи в Зони „А“ и „Б“, съгласно чл. 10 и чл. 11 от ЗУЧК:

от 01.06.2015год. до 30.09.2015год. - да се преустанови достъпът на всякакъв вид тежка строителна механизация и извършването на всички видове строителни и монтажни работи на открито, като вътрешни довършителни работи без използване на строителна техника и механизация се разрешават в  часовете - от 9.00ч. - 12.00ч. и от 16.00ч. - 19.00ч.

4. Участниците в процеса на строителството в горепосочените територии, при преустановяване на строителните и монтажни работи в определените срокове, да предприемат необходимите мерки за ограждане и обезопасяване на строителните обекти, както и да изчистят тротоарите и уличните платна около строежите от строителни материали и механизация и да демонтират временно поставените/монтирани обслужващи обекти, разположени извън границите на строителната площадка, определена по установения ред.

5. Изключения от забраните се допускат за:

5.1. Неотложни аварийно-ремонтни работи и геозащитни мерки и дейности. Когато да изпълнението на същите е необходимо издаване на разрешение за строеж, това условие да се отбелязва в издаденото РС. Когато за изпълнението на същото не е необходимо издаването на РС, необходимите дейности да се удостоверяват чрез протоколи от длъжностни лица от общинска администрация и/или становища/доклади на правоспособни технически и инженерни лица.

5.2. Изпълнението на обекти – общински или държавни, със значим обществен интерес, изпълнението на които е обвързано с конкретни ангажименти по Оперативни програми, Кохезионен фонд, Републикански и общински бюджет и др.п., съгласно приложен списък-Приложение 1

Приложение № 1: Списък на обектите

 

 

Наименование на обекта

 

Срок за спиране на СМР

 

Срок за започване на СМР

 

“Изграждане и доизграждане на Канални помпени станции (КПС), напорни тръбопроводи и колектори в рамките на проект„Интегриран проект за воден цикъл на Созопол – І етап”

 

 

30.06.2015г

 

15.09.2015г.

„Строителство на Дълбокоморско заустване на пречистени води от Пречиствателна станция за отпадни води - Созопол“ в рамките на проект „Интегриран проект за воден цикъл на Созопол – І етап”

 

 

15.07.2015г

 

01.09.2015г.

„Улична мрежа в „Провлака“(квартал), включително изграждане на подпорна стена

 

 

30.05.2015г

 

  -/-/-

"Извършване на СМР в съществуващо рибарско пристанище гр.Черноморец, Община Созопол."

-          Изграждане на трафопост от EVN

-          Довеждащ кабел

 

Без спиране

 

Без спиране

Изграждане на обект „Дъждовна канализация ул.Републиканска -1- етап

30.06.2015

-/-/-

Аварийни ремонти по водопроводна мрежа на гр.Черноморец

30.06.2015

01.09.2015

Асфалтиране, преасфалтиране и локален ремонт на общ.пътища и улична мрежа гр.Созопол и съставни населени места

30.06.2015

15.09.2015

Реконструкция градски стадион гр.Созопол” със следните подобекти: Подобект 1:”паркинг Юг(№2)” и благоустройство подходи №1312

15.06.2015

-/-/-

Реконструкция градски стадион гр.Созопол подобект:Площадкови ВК и ЕЛ мрежи”

15.06.2015

-/-/-

Благоустрояване терена на градски стадион .

15.06.2015

-/-/-

 

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Кмет

на Община Созопол

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

август 2020
пвсчпсн
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31