НачалоОбяви и съобщенияОбявиЗаповед № 17/29.04.2015 г. на Директора на ОГП - Община Созопол за прекратяване на обявен конкурс

Заповед № 17/29.04.2015 г. на Директора на ОГП - Община Созопол за прекратяване на обявен конкурс

 

З А П О В Е Д

                                                                     

№ 17  / 29.04.2015 г.

 

НА ДИРЕКТОРА НА ОБЩИНСКО ГОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ

 СОЗОПОЛ

              Във връзка със Заповед № 15/27.04.2015г. на Директора на общинско горско предприятие Созопол за провеждане на открит конкурс за определяне на изпълнител по реда  на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горските територии- държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина  и недървесни продукти с предмет: "Маркиране , сортиментиране, сеч, извоз и рампиране на широколистна дървесина на временен склад от горски територии, собственост на Община Созопол" за обект. 1505,  и на основание чл. 24, ал.1, т.4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горските територии- държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина  и недървесни продукти и при следните мотиви: отпаднала необходимост от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна на обстоятелствата, както и поради невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката

Р Е Ш И Х:

               1. ПРЕКРАТЯВАМ обявения открит конкурс с предмет: Маркиране, сортиментиране, сеч, извоз и рампиране на широколистна дървесина на временен склад от горски територии, собственост на Община Созопол” открита  със Заповед №  15 от 27.04.2015г.  на Директора на Общинско горско предприятие -  Созопол.

             2. Правно и фактическо основание за прекратяване на процедурата : чл. 24, ал.1, т.4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горските територии- държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина  и недървесни продукти във връзка с отпаднала необходимост от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна на обстоятелствата, както и поради невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди.

        3. Вид на процедуратаОТКРИТ КОНКУРС по реда на Раздел II от  Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горските територии- държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни продукти

       

                ДИРЕКТОР НА ОГП СОЗОПОЛ: /п/

                                                                                              /Р. ИЛИЕВ/

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (решение прекратяване об. 1505.doc)Заповедта927 Kb
scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

август 2020
пвсчпсн
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31