НачалоАдминистративни актовеЗаповеди на кметаЗ А П О В Е Д-пуп1

З А П О В Е Д-пуп1

З А П О В Е Д

НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

На основание  чл.44 ал.1 т.13 от ЗМСМА, чл.124а ал.2 във връзка с чл.135 ал.3 и ал.4 от ЗУТ, Предложение с изх.№ 5-94-00-11(2)/27.03.2014 година на главният архитект на Община Созопол, постъпило заявление от Георги Димов Чобанов, гр.Созопол, ул.”Каваците” №3 и Атанас Димов Чобанов, гр.Созопол, ул.”Морска” №19 с вх.№ 5-94-00-11/20.03.2014 година за допускане изработването на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване  в обхват на УПИ VІІ-62 в квартал 24 по плана на с.Равадиново, общ.Созопол, Писмо с изх.№ 1337/10.03.2014 година на РИОСВ гр.Бургас за съгласуване на инвестиционното намерение и предвид чл.134 ал.1 т.1 и ал.2 т.6 от ЗУТ  във връзка с чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ

Д О П У С К А М :

Да се проведе процедура за изменение на ПУП – план за регулация и застрояване в обхват на УПИ VІІ-62 в квартал 24 по плана на с.Равадиново, общ.Созопол като се предвижда следното изменение:

? От УПИ VІІ - 62 в квартал 24 по плана на с.Равадиново, общ.Созопол се обособяват два нови урегулирани поземлени имота: УПИ VІІ-62 с площ 599 кв.м. и УПИ ХІ-62 с площ 599 кв.м. в квартал 24 по плана на с.Равадиново и същите се отреждат „За жилищно застрояване”,  при следните градоустройствени показатели : плътност на застрояване 40%; Кинт=1,2, Нмах=10,00 метра, минимално озеленена площ 40%.

Заповедта спира прилагането на ПУП в посочения обхват съгласно чл.135 ал.6 от ЗУТ.

Главният архитект да издаде скица с виза.

С настоящата заповед се одобрява задание с изх.№ 5-94-00-11(1)/27.03.2014 година на основание чл.124б ал.1 от ЗУТ.

Заповедта да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 ЗУТ.

Заповедта да се обяви по реда и условията на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

Същата не подлежи на оспорване съгласно чл.124б ал.4 от ЗУТ.

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

 

Кмет на Община Созопол

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

tr.han

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

април 2018
пвсчпсн
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30