НачалоОбяви и съобщенияОбявиОбщина Созопол обявява свободни работни места

Община Созопол обявява свободни работни места

 

1.Община Созопол обявява следните свободни работни места за длъжността:

- специалист в дейност:„Общински пазари и тържища” - 4 броя,

2. Минимални и специфични изисквания:

2.1. образование – средно;

2.2. Допълнителни изисквания:

 

 

- квалификация - умения за работа с компютър, програмни продукти:

Excel,Word ;

- компетентност, свързана с познаване, ползване и законосъобразно прилагане на нормативни актове;

- организационна компетентност;

- комуникационна компетентност;

3.Документи за участие в подбора:

3.1. заявление до Кмета на общината - по образец;

3.2. автобиография по европейски образец;

3.3. копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен; други документи, удостоверяващи допълнителни квалификационни умения

3.4.свидетелство за съдимост, медицинско свидетелство;

4. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Администриране, контрол, събиране и отчитане на местни такси от позари, тротоари и други площи общинска собственост.

5.Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите се приемат в срок до 17:00 часа на 19.03.2014г./влючително/ на адрес: гр. Созопол, пл. "Хан Крум"№ 2, във „Фронт - офиса” на Общината.

След подбора по документи ще се проведе събеседване, за датата на което, кандидатите ще бъдат предварително уведомени.

На одобрените кандидати ще бъде предложен срочен трудов договор за срок до 7 месеца     /от м.април до м.октомври/.


................................................................................................


 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ

 

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНОТО ИНТЕРВЮ С КАНДИДАТИТЕ ЗА ЗАЕМАНЕ НА  ДЛЪЖНОСТ „СПЕЦИАЛИСТ В ДЕЙНОСТ „ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ” – ОБЩИНА СОЗОПОЛ”,

по позициите, обявени със заповед  № 8-Z-378/28.02.2014 г.

на Кмета на Община Созопол

 

                Днес, 02.04.2014 г.  в гр. Созопол, в административната сграда на Община Созопол, комисия назначена със Заповед № 8-Z-513/28.03.2014 г. на Кмета на Община Созопол, проведе интервю с кандидатите за заемане на 4 длъжности „Специалист в дейност „Общински пазари” – Община Созопол”.   

 

                Комисията единодушно

 

Р Е Ш И:

 

І. Класира кандидатите както следва:

 

  1. Анелия Милкова Мурджева                                   
  2. Трендафил Фотев Трендафилов                           
  3. Севда Райчева Маринова                                         
  4. Теодора Живкова Полонова                                   
  5. ………………………………                                 
  6. ………………………………                                 
  7. ……………………………...                 
  8. ………………………………  

 

КОНКУРСНА КОМИСИЯ:

 

                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /П/___

 

                                                                              ЧЛЕНОВЕ:                           /П/___

                                                                                                                               /П/___

                                                                                                                              /П/___                                                                                                                                                                                                                                    /П/___
scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

септември 2020
пвсчпсн
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930