НачалоПрофил на купувачаСъобщенияСъобщение за класиране по процедура с предмет: „Доставка на консумативи, необходими и произтичащи от дейности, свързани с преместването и настаняването на децата в новите услуги в ЦНСТ с. Атия”

Съобщение за класиране по процедура с предмет: „Доставка на консумативи, необходими и произтичащи от дейности, свързани с преместването и настаняването на децата в новите услуги в ЦНСТ с. Атия”

  • ПДФ
  • Печат

 

      Във връзка с обявена от Възложител Община Созопол процедура по реда на Глава VIIIа от ЗОП и подадени оферти по процедура с предмет „Доставка на консумативи, необходими и произтичащи от дейности, свързани с преместването и настаняването на децата в новите услуги в ЦНСТ с.Атиявъв връзка с изпълнение на Проект „У дома“, финансиран по  Договор за безвъзмездна помощ BG051PO001-5.2.12-0009-С0001 от 28.08.2013г., сключен между Община Созопол и Агенция Социално подпомагане , Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ G051PO001-5.2.12 „РАЗКРИВАНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2007-2013 г.,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Ви съобщаваме, че е извършено класиране както следва:

първо място „ЕЛТЕХ” ЕООД с предложение  с вх. №4-26-00-820/19.11.13 г. и получена при оценяване  оценка от 100 точки

 

   Като е избран за изпълнител участника с най-висок брой точки, а именно ЕЛТЕХ” ЕООД .

      Спечелилият кандидат да се яви в петнадесетдневен срок от  настоящето уведомление  за сключване на договора.

    Преди подписване на договора кандидата, определен за изпълнител следва да представи документи по чл.47,ал.1 и ал.2 от ЗОП, издадени от компетентен орган.

     Преди подписване на договора кандидата, определен за изпълнител следва да представи документ за внесена гаранция за изпълнени условията на чл.42 т.3 от ЗОП.

 

Тел.за справка: 0550 25773


scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

август 2020
пвсчпсн
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31