НачалоОбяви и съобщенияОбявиЗаповед № РД-09-77 от 30 юли 2013 г. на Областен управител - област Бургас

Заповед № РД-09-77 от 30 юли 2013 г. на Областен управител - област Бургас

 

Областен управител на област Бургас   Бургас

ДВ брой: 72, от дата 16.8.2013 г.   Неофициален раздел / ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

 

 

ЗАПОВЕД № РД-09-77 от 30 юли 2013 г.

 

На основание чл. 34а, ал. 2 и чл. 34в, ал. 2 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, съвместна Заповед № РД-02-14-622 от 4.07.2013 г. на министъра на регионалното развитие и № ЗМФ-845 от 9.07.2013 г. на министъра на финансите, постъпила в областна администрация – Бургас, с писмо вх. № 04-00-247 от 16.07.2013 г. от МРР, и приложени влязъл в сила подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план, и експертни оценки на подлежащите на отчуждаване имоти нареждам:

1. Отчуждавам за държавна нужда за изграждане на обект: „Път ІІ-99 „Вариант Алепу“ ІІ етап от км 20+867 до км 29+327, кръстовище при км 29+108.78“ имоти и части от имоти – частна и общинска собственост, намиращи се в землището на гр. Созопол съгласно подробен устройствен план – парцеларен план, одобрен с Решение № 452 от 17.12.2008 г. на Общинския съвет – гр. Созопол, по протокол № 20 от 17.12.2008 г., влязло в законна сила съгласно констативен акт от 12.02.2009 г.

С Решение № КЗЗ-21 от 25.10.2012 г. на Комисията за земеделските земи при Министерството на земеделието и храните е утвърдено трасе за проектиране на обекта.

Отчуждените имоти са подробно описани по вид, размер, местонахождение, собственици и размер на паричното обезщетение в приложението, което е неразделна част от тази заповед.

2. Средствата, необходими за финансиране на процедурата по отчуждаване на имотите, се осигуряват от Агенция „Пътна инфраструктура“.

3. Обезщетенията ще започнат да се изплащат от областната администрация – Бургас, от датата на влизане на заповедта в сила по искане на собствениците с приложени документи за собственост.

На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс разпореждам предварително изпълнение на заповедта.

Заповедта подлежи на обжалване чрез областния управител на област Бургас пред Административния съд – Бургас, в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“, а по отношение на чл. 60 АПК – в 3-дневен срок от съобщаването.

За областен управител: Е. Врабчев

 

Списък на имотите – частна и общинска собственост, за принудително отчуждаване на територията на община Созопол за изграждане на обект: „Път ІІ-99 „Вариант Алепу“ ІІ етап от км 20+867 до км 29+327, кръстовище при км 29+108.78

Приложение:

 

№ по ред

Имот

Землище

Собственик

Вид територия

Вид собственост

Начин на трайно ползване

Обща

площ

на имота,

дка

Площ за отчуждаване,

дка

Оценка на имота,

лв.

1.

67800.12.89

гр. Созопол

Нина Стоянова Калева, „Асарел – Медет“ – АД

земеделска

частна

друг вид нива

9,089

0,056

38

2.

67800.12.90

гр. Созопол

„Асарел – Медет“ – АД

земеделска

частна

друг вид нива

17,659

0,700

492

3.

67800.12.222

гр. Созопол

„Асарел – Медет“ – АД

земеделска

частна

друг вид нива

6,413

0,131

90

4.

67800.12.226

гр. Созопол

Нина Стоянова Калева, „Асарел – Медет“ – АД

земеделска

частна

друг вид нива

5,325

0,058

40

5.

67800.12.243

гр. Созопол

стоп. от Община Созопол

земеделска

общинска

друг вид нива

1,342

1342,0

844

6.

67800.12.

2447

гр. Созопол

Община Созопол

земеделска

общинска

друг вид недървопроизвод. горска площ

2,995

0,164

103

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

януари 2021
пвсчпсн
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031